Basın Kanunu'yla ilgili yeni gelişme

Basın Kanunu'yla ilgili yeni gelişme, Gündem Haberleri.

Basın Kanunu'yla ilgili yeni gelişme
Editör: 15Haber
22 Haziran 2022 - 18:26
Basın Kanunu'yla ilgili yeni gelişme, Gündem Haberleri. İşte o detaylar;

SOSYAL AĞ ile internet haberciliğine ilişkin düzenlemeler içeren ve ‘dezenformasyon düzenlemesi ’ olarak adlandırılan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

AKP ve MHP ’nin 26 Mayıs ’ta Meclis ’e getirdiği ve ‘sansür yasası ’ olarak nitelenen kanun teklifinin geri çekilmesi için tepkiler sürüyor.

CHP DUYURDU: ERTELENDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Basın Kanunu ile Bazı kanunlarda Değiştirme Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ’nin TBMM Genel Kurul görüşmeleri; girişimlerimiz sonucu, üstünde parti gruplarının daha fazla görüşme edilebilmesi için bu hafta ertelenmiştir.” dedi.

SOSYAL AĞ YASASI NEDİR, NELERİ KAPSIYOR?

SOSYAL MEDYA önerge ile; sahte ad ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşma, ayrı siyasi düşüncedeki kişilere, herhangi bir alanda karşı taraf olarak gördüklerine, öbür dinlere ya da milletlere karşın küfür, kötüleme veya hakaret etmek, karalamak ya da itibarsızlaştırmak, nefret ve ayrımcılığa zemin oluşturmayı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

SOSYAL MEDYA YASASI MADDELERİ NELERDİR?

Teklifle; İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Aracılığıyla İşlenen Suçlarla Uğraş Edilmesi Hakkında Kanunda da değişiklik yapılıyor. Bu kapsamda; uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi kararlarının kullanım mercii noktasındaki tereddütlerin ortadan kaldırılması ve Erişim Sağlayıcıları Birliği ’nin devir ve yetki alanı belirleniyor.

Çocukların, gençlerin ve ailenin internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve tehlikesiz kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Birliğe ek görevler veriliyor. Kişilik haklarının korunmasına karşın olarak Birliğe yapılan müracaatlara ilişkin yapılacak itirazlarda peşine düşüp takip edilecek yargısal teftiş usulü hususunda düzenleme yapılıyor.

İnternet ortamında işlenen suça konu yayınların içerik ya da yer sağlayıcısının belirlenmesinde yaşanan sorunlar sebebiyle içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı verilebilecek katalog suçlarda, yurt içi-yurt dışı ayrımı kaldırılıyor.

Kanunla düzenlenen sosyal ağ sağlayıcıların mecburiyet ve sorumluluklarına yönelik; muhataplık ilişkisinin güçlendirilmesi, raporlama yükümlülüğünün kapsamının genişletilmesi, çocuklara yönelik uygulamalar konusunda ayrıştırılmış hizmet sunumunun sağlanması, yargı mercilerinin data taleplerine süresinde ve aracısız olarak yanıt verilmesi, kullanıcı haklarının korunması, halk güvenliğini ve kamu sağlığını etkileyen doğaüstü durumlarda kriz planı oluşturarak etkili önlemler alınması gibi hususlarda Avrupa Birliği ’ndeki regülasyonlara ilişkin gelişmeler de göz önünde bulundurularak ilave düzenlemeler yapılıyor.

BİR YILDAN ÜÇ YILA DEK HAPİS CEZASI

Teklifle; sırf insanlar arasında üzüntü, nefret ya da panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, ulus barışını bozmaya elverişli olacak şekilde alenen yaymak kabahat olarak düzenleniyor. Üzüntü, dehşet ya da panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, millet düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe tutarsız bir bilgiyi, halk barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla değin hapis cezasıyla cezalandırılacak. Suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza sözde oranında artırılacak.

BTK ’YA YETKİ VERİLİYOR

Hem, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ’nda öngörülen değişikliklerle; şebekeler üstü (Over The Top (OTT) – İnternet Tabanlı) hizmetler teklifle tanımlanıyor. Türkiye ’deki herhangi bir mevzuata yan tutulmadan sunulan bu hizmetler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilen ve benzer hizmeti sunan işletmeciler açısından hileli rekabet oluşturduğu için BTK ’ya bu hizmetlere ilişkin gerekli düzenlemeleri yapma ve ilgili tedbirleri alma hususunda yetki veriliyor. Böylelikle, BTK tarafından yetkilendirilen işletmecilerin, ilgili mevzuat çerçevesinde halk hizmetinin gereği gibi yürütülmesini teminen tüketici hakları, kişisel verilerin korunması, hizmet kalitesi, raporlama, mali yükümlülükler gibi bir takım yükümlülüklere emrindeki tutulması amaçlanıyor.

‘FAİLDE ÖZEL KAST, GERÇEĞE AYKIRI BİLGİDE ÖZEL NİTELİK VE EYLEMDE ELVERİŞLİLİK ARANACAK ’

Değişim teklifiyle, yalan haberin vardığı nokta ve etkileri dikkate alınarak dezenformasyonla uğraş kapsamında bir taraftan yönetimle ilgili tedbirler güçlendirilirken üstelik 5237 sayılı Kanunun ‘Ulus Barışına Karşı Suçlar ’ bölümünde ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ’ başlığıyla müstakil bir kabahat ihdas ediliyor. Bu doğrultuda, sırf insanlar aralarında üzüntü, panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, millet düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe tutarsız bir bilginin, halk barışını bozmaya kullanışlı şekilde alenen yayılması suç olarak düzenleniyor. Bu Vesile Ile failde özel kast, gerçeğe aykırı bilgide özel nitelik ve eylemde elverişlilik aranacak. Teklifle; internet haber sitelerinde cevap ve düzeltme hakları açık bir şekilde teminat altına alınıyor ve içeriğin yayından çıkarılması ile erişimin engellenmesi durumlarında da ayarlama ve cevap metninin bir hafta zaman ile yayınlanmaya devam edileceği belirleniyor.

BASIN KARTLARINA DÜZENLEME

Teklifle; yargı kararları doğrultusunda basın kartının basın ve açıklama özgürlüğüyle ilişkilendirilmesi sebebiyle basın kartının kimlere verileceği kanunla yeniden düzenleniyor. Bu çerçevede; hak kararları doğrultusunda basın kartının, basın ve ifade özgürlüğüyle ilişkilendirilmesi sebebiyle basın kartı verilecek kişilerde aranacak şartların kanunla düzenlenmesi öngörülüyor.

Tanıdık Olmayan medya mensuplarının basın kartını hangi şartlarda alacağı düzenlenerek, basın kartı alım işlemlerinde karşılıklılık esasının da gözetileceği hüküm altına alınıyor. Basın kartı başvurularını değerlendirecek komisyonun kimlerden teşekkül edeceği, aza sayısı, atama süresi ile komisyonun kullanım sahibinin niteliklerini, mesleki çalışmalarını, eserlerini, ödüllerini değerlendirerek basın kartı taşıyıp taşımayacağını takdir edecek.

BASIN KARTI İLKELERİNE UYMAYANLARIN KARTI İPTAL EDİLECEK

Basın kartı sahibinin, sahip olması gereken nitelikleri kaybettiğinin anlaşılması halinde bu durumda Komisyon değerlendirmesine lüzum kalmadığından basın kartının Başkanlıkça iptal edilmesi öngörülüyor. Basın kartı sahibinin, basın etik esaslarına aykırı faaliyet ve davranışlarda bulunması halinde basın kartlarının Kurul kararıyla iptal edilmesi düzenleniyor.

ADLİ SİCİL KAYDI ÖNEMLİ OLACAK

Basın kartı sahibinin, gerekli nitelikleri kaybettiğinin anlaşılması neticesinde basın kartının iptal edilmesi halinde iptal tarihinden itibaren bir sene; basın ahlak esaslarına tutarsız faaliyet ve davranışlarda bulunması neticesinde iptal edilmesi halinde ise beş yıl zaman boyunca her yerde basın kartı düzenlenemeyeceği hüküm altına alınıyor.

Adli sicil kaydında basın kartı verilmesine engel bir suçtan mahkumiyeti bulunan kişilere bu mahkumiyetler adli sicil kaydından silinmedikçe veya yasak hakların geri verilmesine karar verilmedikçe basın kartı düzenlenmeyecek.

Basın kartlarının şekli, medya kuruluşlarında aranacak koşullar, kontenjanlar, komisyon üyelerinin belirlenmesi, çalışma ve karar alma usulleri, başvuru türleri ile başvuruda istenilecek belgeler kaşkanlık kadar çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Basın kartı sahiplerinin kazanılmış haklarını korumak amacıyla düzenleme yapılıyor.

İNTERNET HABER SİTELERİ SÜRELİ YAYIN KAPSAMINA ALINIYOR

Değişim teklifiyle, internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınıyor. Böylelikle, internet haber siteleri de ilanlardan yararlanabilecek.

 

Basın Kanunu'yla ilgili yeni gelişme, başlık adı altında Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir. Basın Kanunu'yla ilgili yeni gelişme haberini okudunuz. Türkiye de en çok Okunan Haber sitelerinden biri olma mutluluğu içerisindeyiz. Siz değerli okuyuculara teşekkürü bir borç biliriz.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum