Sürüş Tarzlarını ve Yol Yüzeylerini Değiştirerek Trafik Gürültüsü Nasıl Azaltılabilir?

Sürüş Tarzlarını ve Yol Yüzeylerini Değiştirerek Trafik Gürültüsü Nasıl Azaltılabilir?, Gidiş Geliş davranışı psikolojisi, değişik gidiş geliş katılımcılarının çizgi ve ruhsal süreçlerinin incelenmesi yerine tanımlanır.

Sürüş Tarzlarını ve Yol Yüzeylerini Değiştirerek Trafik Gürültüsü Nasıl Azaltılabilir?
Editör: 15Haber
24 Ekim 2021 - 22:55
Sürüş Tarzlarını ve Yol Yüzeylerini Değiştirerek Trafik Gürültüsü Nasıl Azaltılabilir?,

Gidiş Geliş davranışı psikolojisi, değişik gidiş geliş katılımcılarının çizgi ve ruhsal süreçlerinin incelenmesi yerine tanımlanır. Amacı, hareketli kaymakamlık önleme önlemleri geliştirme sonuncu hedefi ile ayrımlı gidiş geliş türlerinin kullanıcılarının mukannen çizi kalıplarını belirlemeye çalışmaktır. Psikologların gidiş geliş kazalarına alın önlemler geliştirmesine ve uygulamasına yardımcı olabilecek iki esas yaklaşım vardır. Birincisi, gidiş geliş psikolojisi, sel bir trafik mühendisliği alanıyla bilimin “yardımcısı” kendisine akım edebilir. Yol güvenliği mühendislik çözümleri, dahili el güvenliğini optimize etmeyi amaçlar. Emniyetli tıpkı yol, aşağıdaki şekilde mutasavver, işletilen yahut değiştirilen tıpkısı misil yerine tanımlanabilir:
• Sürücüyü karmaşık veya garip özellikler üstüne uyarır.
• Sürücüye kez durumu karşı hikmet verir.
• Sürücüyü yabansı parçalarda yönlendirir.


• Sürücülerin sorunlu noktalardan ve yollardan geçişini kontrol fehamet (“yağız” gidiş geliş noktaları).
• Benzeri sürücünün sert yahut uygunsuz davranışlarını tolere ika yeteneğine sahiptir.
Mühendislik, mefret sayıda gidiş geliş sorunu için güçlüdür. Fakat bunun yalnız ayrımsız mühendislik çözümü olduğunu saymak falsolu tamam. Mühendislik antrparantez, kat kullanıcılarının davranışlarını değiştirmek amacıyla uygulama, yetişek ve ayrıksı faaliyetleri içeren sosyopsikolojik çözümleri üstelik dikkate almalıdır. Makro sayıda trafik durumunda, ruh bilimsel önlemler, trafik katılımcılarını davranışlarını maksut yönde değiştirmeleri için bilgilendirerek yahut motive ederek, beklenen düzenlilik performansının henüz bile etkili benzeri şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde mühendislik önlemlerini destekleyebilir.
Bu konunun gürültü konusuna hususi kendisine uygulanmasıyla ilgili olarak, gidiş geliş katılımcılarının davranışlarındaki tebeddülat, kullanılmamış geliştirilen trafik izlem sistemlerine bilcümle benzeri “aleniyet”, bunlara katılma ve trafikteki arz savunmasız grupların (görsel adına) farkındalığının artırılması anlamına gelecektir. Engelli insanlar ve kollar). Sefer kullanıcılarının bulunan davranışlarının aracısız aynı sonucu olan keder donör verileri göstermektedir. Sürüş Tarzlarını ve Yol Yüzeylerini Değiştirerek Trafik Gürültüsü Nasıl Azaltılabilir?

Sessiz Defa Yüzeyleri

Yapılan bire bir çok çalışmada, aynı arabayı henüz erdemli hızlarda sürerken hâkim şamata kaynağının tekerlekler ve kere yüzeyi arasındaki sürtünmeden kaynaklanan sargaç gürültüsü olduğu doğrusu tayin edilmiştir. Hafif araçlarda, lastik gürültüsü 30 km/s’lik ayrımsız hızda filhakika anne bağrış çağrış kaynağı olurken, alçak araçlarda 60 km/s’den elan yüksek hızlarda korse gürültüsü temel gürültü kaynağı haline sağlık. Korse gürültüsü, aşağıdaki defa yüzeyi özelliklerine bağlıdır:
• Yüzey dokusu
• Akustik absorpsiyon


• Aerodinamik süreçler
Bağrış Çağrış oluşumunu ve amplifikasyonu canlı benzeri şekilde azaltacak şekilde defa yüzeyi özelliklerinin iyileştirilmesi, daha düşük gürültü seviyeleri ile sonuçlanacaktır. Biraz kabil sessiz kere yüzeyi vardır ve bunların uygulanması ana yerine gürültü kısıntı oranı, trafikte müsaade verilen yordam, trafik akışının bileşimi ve park yeri ika sırasında lastiklerin yüzeye umulur yapışması ile belirlenir. Kentsel alanlarda en vâsi adına üç soy temel kullanılır:
• İnce yüzey katmanları
• İki katmanlı gözenekli asfalt
• Asfalt dökmek
İnce satıh katmanları genellikle gürültü seviyesinin azaltılması için etraflı asfalt katmanları veya ince asfalt tabanları olarak adlandırılır. Bu katmanlar alelumum 3 santim kalınlığa kadardır. Piyasada, örneğin Hollanda‘dahi, gözenekli ve kilolu tipler karışma girmek amacıyla 40’tan fazla olmak amacıyla, makro sayıda değişik tipte teferruatlı yüzey tabakası bulunmaktadır. Sayı Farkı dokunaklı asfalt betonu ile karşılaştırıldığında, otomobiller için 50 km/s’üstelik gürültüyü genellikle 2-4 desibel azaltırlar. Gözenekli asfalt türleri, ağırbaşlı olanlardan ortalama namına tahminî 1 desibel daha sessizdir; fakat tehlikeli asfalttan henüz bodur bir süreye sahiptirler. İnce bir yüzey tabakasının karakteristik süresi 7-9 yıldır. İnce yüzey katmanları, düşük ve ölçülü hızlı yollarda uygundur ve her an daha pop hale gelmektedir; ancak dönel kavşaklar, yalman yokuşlar, virajlar, kamyon çıkışları vb. kabilinden yaşayan ruhsal gerilim kuvvetlerine maruz kalan yerler üzere makul değildirler.Sürüş Tarzlarını ve Yol Yüzeylerini Değiştirerek Trafik Gürültüsü Nasıl Azaltılabilir?

İki katmanlı gözenekli asfalt, benzeri dip makam (2.5 cm kalınlığında) ve aynı zir katmandan (4.5 cm kalınlığında) oluşur.7 santimetre ajurlu tabakanın mecmu kalınlığı, uygulamanın başlangıcında 5 ila 7 desibel arasında daha çok şamata veya henüz değişmez adına emer. İki tabakalı ajurlu asfalt nispetle pahalıdır ve ölçüsüz gürültü azaltma gerektiren faziletkâr aceleci yollar üzere uygundur. Aktarılan asfalt, mukannen bir kalıplama tasarımına sahip ince (3 santim) bire bir satıh tabakasına sahiptir.
İnce satıh katmanlarından henüz çok taş içerir ve ajurlu olmadığı üzere fazla gürültüyü emmez; ancak diğer asfaltlara bakarak daha sağlamdır. Berlin’üstelik gerçekleştirilen bu kalem dökme asfalt testi, başlangıçta 1,5 desibellik benzeri bağrış çağrış azalmasıyla sonuçlandı. Sessiz yol yüzeyleri kurmanın beraberinde, sargaç gürültüsünü azaltmanın tıpkı ayrıksı yöntemi bile ağızsız araba lastiklerinin üretilmesidir. Bu nev lastikleri geliştiren ve başarıyla piyasaya süren biraz üretici var. Genel kendisine, lastiklerin konfor kavramı, seslerinin yüksekliği ile aracısız ilişkilidir. Lastiğin işlevlerinden biri bile darbeleri döşemek ve titreşimleri sönümlemektir, yani lastik, aracın yolculuk konforunu sağlayan benzeri unsurudur. Elan banal tekerlekler daha birkaç gürültü üretir.
Temel namına, daha bayağı tıpkısı sargaç, yola yapışan ve zımnında elan az gürültü üreten daha kıytırık tıpkısı yüzeyi piyes değer. Boyutun beraberinde lastiğin yapıldığı gereç dahi önemlidir. Elan birkaç curcunalı çıkaran henüz hafif kauçuk türleri de vardır. Tabiatıyla ki, sunma muhteşem faktörlerden biri sürüş hızıdır. Elan faziletli hızlarda sürmeyi planlıyorsanız, bu performansa erbap lastiklere sahip olmak mantıklıdır. bununla birlikte, bu çeşit lastikler henüz güçlük ve daha büyüktür, bu nedenle elan aşkın bağrış çağrış yaratır. Antrparantez, gelgel koşulları birlikte sargaç seçiminde önemli aynı kurum oynamaktadır. Kırıcı çekicilik koşulları için seçilen lastikler, öğün yüzeyine daha bereketli yapışma ihtiyacı kabilinden kâh asayiş unsurları dolayısıyla daha aşkın bağrış çağrış yaratacaktır. Sivri albeni koşulları üzere seçilen lastikler genişlik faziletli gürültü seviyesini çıkaracaktır. Tasarımlarına bakarak site içi sürüş için seçilen lastikler elan birkaç patırtılı çıkarabilir. Bütün bunlar makul adına kış lastiklerinin yaz lastiklerinden elan fazla patırtılı çıkaracağını telmih bedel.
Lastik üreticileri henüz beş altı patırtılı çıkaran lastikler üretebilir. Halihazırda, sınırın 4-6 dB(A) altında olan özellikle arz sessiz yaz lastikleri kalkışmak amacıyla çeşitli modeller var ve daha bakir şita modellerinin çoğu birlikte 2 dB(A) sınırına yaklaşmaktadır. Bu kısıtlamalar, 117 çevrilmiş Konfedere Milel Avrupa Kazançlı Komisyonu (UNECE) yağmurlu yüzeylerde yuvarlanma sesi yahut çekiş emisyonu ile ilgilendiren lastiklerin onayına ilgili tek nev gereklilikler tarafından belirlenmektedir. beher korse ebadı vasıtasıyla üretilen patırtılı basıncı seviyeleri gösterilmektedir.Sürüş Tarzlarını ve Yol Yüzeylerini Değiştirerek Trafik Gürültüsü Nasıl Azaltılabilir?
Şamata seviyesini 3’ten maksimal 7 desibel’e düşüren çağdaş ağızsız kere yüzeyleri kullanılarak gürültünün sınırlandırılabileceği sonucuna varılabilir. Ne efsus ki, bu tür malzemeler alelumum bayağı malzemelerden 2,5 mezuniyet daha pahalıdır. Ayrıca, daha sessiz lastikler kullanılarak ekleme 3-4 desibel elan şamata azaltılabilir; fakat sargaç seçimi sürücünün tercihlerine ve alışkanlıklarına bağlıdır. Çoğu durumda bağrış çağrış, iskân yerlerinin yakınında bulunan domestik yollarda ve otoyollarda sürat sınırları ile azaltılır ve bu kısıtlamalar genellikle geceleri henüz üstelik kısıtlayıcıdır.
Bağrış Çağrış kirliliği, umumi yaşam kalitesini etkileyen ağırbaşlı tıpkısı sorundur. Bu ülkü özellikle gidiş geliş dolayısıyla koca miktarda şamata kirliliğinin üretildiği kentsel alanlarda belirgindir. Bu bölümde anne gidiş geliş kaynakları açıklanmakta ve analiz edilmektedir. Karayolu, demiryolu ve tayyare bağrış çağrış kaynaklarına munzam kendisine, kentsel alanlarda geniş olan ayrıksı tipik şamata kaynakları de tartışılmaktadır. Gürültüye ayrıntılı müddet maruz kalmanın gösterişli sonuçlarını akılda tutarak, şamata seviyelerini azaltmak için arz azından bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Bugün bu sorunun elbette çözüleceğine dair birçok etap ve cazibe vardır, fakat artık gidiş geliş gürültüsü seviyeleriyle direkt angajmanlı önlemlere odaklanılmaktadır. Bu anlamda, bu cins gürültü kısıntı önlemleri teferruatlı olarak açıklanarak ve tartışılmaktadır
Antrparantez, insanları gürültüye ve gürültünün huysuz etkilerine karşı “savaşım”ye elan aşkın karışma etmek amacıyla eğitime ve ayrımsız zümre teşvike gerekseme olduğu sonucuna varılabilir. Bu şekilde, muktezi kent altyapısını (duyarga ağları) dayamak için tıpkısı nev etki oluşturulacak ve nihayetinde vatandaşlar, yaşadıkları ortamlarda yaşam kalitesinde haddinden fazla gerekseme duyulan benzeri ıslah elde edeceklerdir.

Bibliyografi:
https://www.researchgate.net/publication/322388609_Reduction_of_road_traffic_noise_by_source_measures_-_present_and_future_strategies
https://www.roadtraffic-technology.com/features/feature126199/
https://www.vejdirektoratet.dk/api/drupal/sites/default/files/publications/noise_control_through_traffic_flow_measures.pdf

Yazar: Tutku Güvenç Ağaoğlu

Sürüş Tarzlarını ve Yol Yüzeylerini Değiştirerek Trafik Gürültüsü Nasıl Azaltılabilir?, başlık adı altında Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum