Sulh Hukuk Mahkemesi ve Görevleri (2023)

Sulh Hukuk Mahkemesi, kişisel haklar, eşya hukuku, miras, aile hukuku, iflas davaları gibi konularda karar veren mahkemedir.

Sulh Hukuk Mahkemesi ve Görevleri (2023)
Editör: Derya Demir
26 Şubat 2023 - 01:32

Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk hukuk sisteminde yer alan mahkemelerden biridir. Görevi, özellikle medeni hukuk alanındaki uyuşmazlıkları çözmektir. Sulh Hukuk Mahkemeleri, Türk Medeni Kanunu'na göre belirtilen konularda yetkili olup, bu konular arasında aile hukuku, miras hukuku, gayrimenkul hukuku ve ticari hukuk gibi alanlar yer alır.

Sulh Hukuk Mahkemeleri, belirli bir para veya mal varlığına ilişkin uyuşmazlıkların yanı sıra, malvarlığı hakları, mülkiyet, intifa, sınırlı ayni haklar gibi konularla da ilgilenirler. Bu mahkemeler ayrıca, haciz işlemleri, iflas davaları, ihtiyati tedbirler, taşınmazların tapu işlemleri gibi işlemleri de yürütebilirler.

Sulh Hukuk Mahkemeleri, Türkiye'deki her ilçede bulunur ve Türkiye'nin her yerinden başvurular kabul edilir. Bu mahkemelerde yapılan kararlar kesin nitelik taşır ve itiraz edilemez.
 

Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir?

Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk hukuk sisteminde yer alan mahkemelerden biridir. Görevi, medeni hukuk alanında çıkan uyuşmazlıkları çözmektir. Sulh Hukuk Mahkemeleri, Türk Medeni Kanunu'na göre belirtilen konularda yetkilidir ve bu konular arasında aile hukuku, miras hukuku, gayrimenkul hukuku ve ticari hukuk gibi alanlar yer alır.

Sulh Hukuk Mahkemeleri, belirli bir para veya mal varlığına ilişkin uyuşmazlıkların yanı sıra, malvarlığı hakları, mülkiyet, intifa, sınırlı ayni haklar gibi konularla da ilgilenirler. Bu mahkemeler ayrıca, haciz işlemleri, iflas davaları, ihtiyati tedbirler, taşınmazların tapu işlemleri gibi işlemleri de yürütebilirler.

Sulh Hukuk Mahkemeleri, Türkiye'deki her ilçede bulunur ve Türkiye'nin her yerinden başvurular kabul edilir. Bu mahkemelerde yapılan kararlar kesin nitelik taşır ve itiraz edilemez.

Sulh Hukuk Mahkemesinde Ne Tür Davalar Görülür?

Sulh Hukuk Mahkemeleri, medeni hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin davaları görür. Bu mahkemelerin görev alanına giren konular arasında aile hukuku, miras hukuku, gayrimenkul hukuku ve ticari hukuk gibi alanlar yer alır. Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen dava türleri şunlardır:

 1. Boşanma davaları
 2. Nafaka davaları
 3. Miras davaları
 4. Vesayet davaları
 5. Velayet davaları
 6. Tapu iptal ve tescil davaları
 7. İcra ve iflas davaları
 8. Kiralama davaları
 9. Borçların tahsili davaları
 10. Ticari uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin davalar

Bu davalarda Sulh Hukuk Mahkemeleri, tarafların talepleri doğrultusunda hüküm verir. Sulh Hukuk Mahkemesinde verilen kararlar kesin nitelik taşır ve itiraz edilemez.
 

Sulh Hukuk Mahkemesi kararları kesin mi?

Sulh Hukuk Mahkemesi kararları kesindir ve itiraz edilemez. Sulh Hukuk Mahkemeleri, Türk Medeni Kanunu'na göre belirtilen konularda yetkilidir ve mahkeme tarafından verilen kesin hüküm niteliğindeki kararlar, kanunun öngördüğü istisnalar dışında kesindir.

Sulh Hukuk Mahkemesinde verilen kesin hüküm niteliğindeki kararlara karşı kanunen belirtilen bazı yasal yollar bulunmaktadır. Bunlar; kanun yollarına başvurma süresi içerisinde temyiz yolu ile yargıtayda kararın incelenmesi, açıkça hukuka aykırı bir hüküm olması halinde kanun yollarına başvurmadan önce direnme kararının istenmesi ve bu kararın kesinleşmesinden sonra temyiz yoluna başvurulmasıdır.

Ancak, genel olarak Sulh Hukuk Mahkemesinde verilen kararlar kesindir ve tarafların itiraz etme hakkı sınırlıdır. Bu nedenle, Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan davaların sonuçlarına ve mahkeme kararlarına dikkatle yaklaşmak önemlidir.

Sulh Hukuk Mahkemesi tek hakimli mi?

Sulh Hukuk Mahkemeleri, genellikle tek hakimli olarak çalışır. Ancak, bazı durumlarda mahkeme başkanının belirlediği üye sayısı kadar heyet oluşturulabilir.

Sulh Hukuk Mahkemesi, bir hakimden oluşan Sulh Hukuk Hakimliği veya üye sayısı birden fazla olan Sulh Hukuk Mahkemesi şeklinde faaliyet gösterebilir. Tek hakimli Sulh Hukuk Mahkemeleri, genellikle daha basit davalara bakarlar ve daha hızlı karar verirler. Üye sayısı birden fazla olan Sulh Hukuk Mahkemeleri ise, daha kompleks davalara bakarlar ve daha uzun sürebilirler.

Sulh Hukuk Mahkemelerinde, hakim veya hakimlerin yanı sıra gerekli durumlarda mübaşir, zabıt katibi, bilirkişi, avukat veya tarafların davalarını desteklemek üzere yanlarında bir temsilci de bulunabilir.

Sulh Hukuk Mahkemesi kaç liraya kadar olan davalara bakar?

Sulh Hukuk Mahkemeleri, Türk Medeni Kanunu'na göre belirtilen konularda yetkilidir ve kanunen belirtilen tutara kadar olan davalara bakarlar.

2023 yılı itibarıyla, Sulh Hukuk Mahkemelerinin bakabileceği azami tutar 23.970 Türk Lirasıdır. Bu tutar, Türk Medeni Kanunu'nun 50. maddesinde belirtilmiştir.

Ancak, bazı örnekler;

 1. Kişisel haklarla ilgili davaların çözümlenmesi: Bu kapsamda, tazminat davaları, manevi tazminat davaları, şeref ve itibarın korunması davaları, hakaret ve iftira davaları, şahsiyet haklarına saldırı davaları, aldatma davaları gibi konular sulh hukuk mahkemelerinin görev alanına girer.

 2. Eşya hukuku ile ilgili davaların çözümlenmesi: Bu kapsamda, taşınmaz mal mülkiyeti davaları, ayni hak davaları, kira davaları, işlem yapılmış malların iadesi davaları, ifa davaları, ölüme bağlı tasarrufların iptal davaları gibi konular sulh hukuk mahkemelerinin görev alanına girer.

 3. Miras davaları: Mirasın açılması, tasfiyesi, paylaşımı, mirasçılık davaları sulh hukuk mahkemelerinde görülür.

 4. Aile hukuku ile ilgili davaların çözümlenmesi: Bu kapsamda, boşanma davaları, nafaka davaları, velayet davaları, mal paylaşımı davaları, vesayet davaları, velilik davaları, evlat edinme davaları sulh hukuk mahkemelerinin görev alanına girer.

 5. İflas davaları: Küçük ölçekli işletmelerin iflası ve konkordato gibi durumlarda sulh hukuk mahkemesi yetkilidir.

Sulh Hukuk Mahkemeleri, ayrıca yukarıda sayılan konular dışındaki diğer hukuki uyuşmazlıklarla da ilgilenirler.

zel durumlarda Sulh Hukuk Mahkemesi'nin görev alanı bu tutarın üzerinde olabilir. Örneğin, tarafların anlaşması halinde, Sulh Hukuk Mahkemesi, 50.000 Türk Lirası'na kadar olan uyuşmazlıklara da bakabilir. Ayrıca, ticari uyuşmazlıklarda sulh hukuk mahkemelerinin yetkisi, belli bir tutar sınırı olmaksızın genişletilmiştir.

Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevleri şunlardır:

 1. Kişisel haklarla ilgili davaların çözümlenmesi: Bu kapsamda, tazminat davaları, manevi tazminat davaları, şeref ve itibarın korunması davaları, hakaret ve iftira davaları, şahsiyet haklarına saldırı davaları, aldatma davaları gibi konular sulh hukuk mahkemelerinin görev alanına girer.

 2. Eşya hukuku ile ilgili davaların çözümlenmesi: Bu kapsamda, taşınmaz mal mülkiyeti davaları, ayni hak davaları, kira davaları, işlem yapılmış malların iadesi davaları, ifa davaları, ölüme bağlı tasarrufların iptal davaları gibi konular sulh hukuk mahkemelerinin görev alanına girer.

 3. Miras davaları: Mirasın açılması, tasfiyesi, paylaşımı, mirasçılık davaları sulh hukuk mahkemelerinde görülür.

 4. Aile hukuku ile ilgili davaların çözümlenmesi: Bu kapsamda, boşanma davaları, nafaka davaları, velayet davaları, mal paylaşımı davaları, vesayet davaları, velilik davaları, evlat edinme davaları sulh hukuk mahkemelerinin görev alanına girer.

 5. İflas davaları: Küçük ölçekli işletmelerin iflası ve konkordato gibi durumlarda sulh hukuk mahkemesi yetkilidir.

Sulh Hukuk Mahkemeleri, ayrıca yukarıda sayılan konular dışındaki diğer hukuki uyuşmazlıklarla da ilgilenirler.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum

�utbetsekabetmariobetdinamobetBetparkyuubetmarsbahismeritkingholiganbetcasibomjojobet2024beonbet1xbetbetciomobilbahisbetturkeyPiabetvdcasino twitterbetebetbetist twitterbetonbet twitterimajbetonwinpusulabetmostbet