Rollo May Kimdir?

Rollo May Kimdir?, Tam ismi Rollo Reen May ’dir.

Rollo May Kimdir?
Editör: 15Haber
25 Ekim 2021 - 02:10
Rollo May Kimdir?,

Tam ismi Rollo Reen May ’dir. 1909 yılında, mütevazi, mütedeyyin, efdal eğitimli bire bir ailenin çocuğu namına Amerika ’nın Ohio eyaletinde Midwest kasabasında dünyaya gelmiştir. Çocukluk döneminde ebeveynleri boşanmış ve ablasına şizofreni teşhisi konulmuştur. Rollo ismi, Jacob Abbot ’un Rollo Kitapları isimli eserlerinin başkarakteridir. Anlamına gelince “çocukluk yıllarından itibaren ergenliği ve yetişkinliği boyunca erdemli benzeri şekilde yaşayarak, bol bire bir …

Kül ismi Rollo Reen May ’dir. 1909 yılında, mütevazi, müslüman, faziletkâr talimli aynı ailenin çocuğu yerine Amerika ’nın Ohio eyaletinde Midwest kasabasında dünyaya gelmiştir. Çocukluk döneminde ebeveynleri boşanmış ve ablasına şizofreni teşhisi konulmuştur.

Rollo ismi, Jacob Abbot ’un Rollo Kitapları isimli eserlerinin başkarakteridir. Anlamına gelince “çocukluk yıllarından itibaren ergenliği ve yetişkinliği süresince efdal tıpkısı şekilde yaşayarak, bereketli tıpkısı eş olmayı öğrenen yaşama”dir. Ayrıksı yandan Rollo ismi Viking masallarında geçen kahraman Fargo karakterinin üstelik ismidir.

May, isminin anlamını ve veriliş sebebini öğrendiğinde, bu adamakıllı anlamdan yağlık bahtiyar olmuştur. Hayatı süresince da isminin anlamını karşılayan aynı karaktere erbap olmuştur. Yakın çevresi onun ismiyle bütünleştiğini, karakterinin ismiyle ağır ezgi olduğunu düşünmektedirler. Mümasil arkadaşı olan akademisyen Robert Abzug, ayrımsız makalesinde “May ’mağara karakteriyle haddinden fazla eğlenceli bir adam” ibaresini kullanmıştır.

Rollo May, ilk ve ölçülü öğrenimini ailesinin birlikte tamamlamıştır. 1926 yılında Michigan Kerem Üniversitesi ’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde faziletkâr öğrenimine başlamıştır. May ’mağara darülfünun yılları süresince faal benzeri mektepli olduğu bilinmektedir. Andıran arkadaşları onun kişisel gelişimi için hususi çaba göstererek artağan benzeri tilmizlik yaşadığını söylemektedirler.

Rollo May Kimdir?Rollo May

1930 yılında Oberlin Üniversitesi ’nde çıkışlı reşit ve tıpkısı müddet süresince Yunanistan ’üstelik sarıklı olarak çalışmıştır. Yunanistan ’da çalışırken yaz aylarında Viyana ’evet anbean Adler ile çalışmıştır. Daha sonraları Union Teological Seminery üniversitesinde ilmek alanında eğitim almış sonrasında psikoloji alanına geçiş yapmıştır.

Colombia Üniversitesi ’nde Klinik Ruhiyat alanında doktora eğitimi almıştır. Doktora eğitiminden sonraları New York ’ta öz emek yerini açmıştır. Antrparantez William Alanson Enstitüsü ’nde analist ve süpervizör kendisine çalışmıştır. May, benzeri zamanda Titr Francisco ’daki Saybrook Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Merkezi ’nin kurucularından ve talim üyelerinden birisidir.

Rollo May’mağara Psikolojik Analizi

Rollo May, Varoluşçu psikolojinin şanlı temsilcilerindendir. Ruhiyat bilimine kullanılmamış bir alnaç vermiştir. Ruhiyat ve felsefeyi bağlayan azrail bir yaklaşım ortaya koymuştur. Teolog Paul Tillich ile mümasil arkadaştı ve yaklaşımının şekillenmesinde onun bile görüşleri etkili olmuştur. Hassaten Umum Cesareti kitabına ismini koymakta Paul Tillich ’mağara Varolma Cesareti isimli kitabı esin olmuştur. Ayrıca Tillich, May ’in Heidegger ve Kierkegaard ’la aşinalığını üstelik sağlamıştır.

May, Freud ’a ilgili değme yazıyı okumuştur. 20 ’sindeyken Alfred Adler ’le tanışmıştır. Ancak Adler ’mağara aşağılık kuramındaki hâl kuramını katmerli basitleştirilmiş ve umumi bulmuştur.

May ’e bakarak insanların içinde kaygıya etken olan münasebetsiz zorlamalar vardır. Bireyin bu zıtlıklarla başa çıkması onun varoluşunu etkilemektedir.  Söz Gelişi ölüm kaygısı kimi insanları asar oluşturmaya, yarayışlı bire bir şekilde varolmaya iterken kimilerini da boş vermişliğe ve hatta suç işlemeye itebilir.

Antrparantez May, bireyin üç farklı dünyada aynı anda yaşamını idame ettirdiğini ve bu üç dünyada dengeyi kurabilirse dimdik tıpkısı dirim sürdürebileceğini belirtmektedir. Evet bu üç acun neyi rapor etmektedir? Can verili doğal benzeri yakınlarda dünyaya gelmektedir. Buna saf acun deniyor. Aklı sebebiyle de içtimai bir acun oluşturarak yüksek tıpkısı statüye kavuşmaktadır. Sosyal dünya yardımıyla varlığını sürdüren bireyin bir üstelik ruhsal bir dünyası vardır. Herhangi Bir duygusal dünyayı kendine özgü gözlükleriyle algılamaktadır.

May ’in fert anlayışı dinç, değişebilir ve çok boyutludur. O yüzden May, sabit, yegâne boyutlu ve indirgemeci fert anlayışına dair bilcümle psikolojik yaklaşımlara karşıdır. Ona bakarak her fert kendine özgüdür. O nedenle ötede beceri ve yargılara sahip idealist ve metaryalist nazariyat namına geçim analizine dayalı bir psikoterapi yöntemi kullanır.

Buna göre pestil tedavisinde duygudaşlık kurarak hastanın dünyasını bizzat hastanın gözüyle derk etmek önemlidir. Böylelikle temas hastanın kişi özel durumuna göre tedavi edilmesi cins olabilmektedir.

Rollo May’in Sanata Katkıları

May, mehabetli eseri Avam Cesareti ile tekellüm teorisine üstelik muhteşem katkılar sunmuştur. May ’mağara yaratıcılık anlayışı farklı perspektifler üzerinden şekillenmektedir. Buna göre cesurluk, karşılaşma ve küşayiş ita namına anlatım edebileceğimiz zamanlar yani bilinçdışı süreçler olan üç esas perspektif üzerinden üretken edimi çözümleme etmektedir.

İlk görüş açısı cesarettir. Eserinde üç tuhaf cesaretin olduğunu belirtir: Fiziksel, maneviyat ve toplumsal. May, cesaretin bir parakoksu olduğunu belirtmiştir. Buna bakarak kendimizi mecmu bir dolulukla adamalıyız amma benzeri zamanda yanılıyor olabileceğimizin birlikte farkında olmalıyız.

Maneviyat cesaret yanlışların düzeltilmesiyken, onun kontrastı olan üretken cesurluk bakir ayrımsız toplumun inşasında eskimemiş biçimlerin, yıpranmamış sembollerin, kullanılmamış modellerin bulunmasıdır. Folk cesareti bir nevi başkaldırıdır. Picasso ’nun dediği gibi “temas ahali edimi, evvel önce tıpkısı bozma edimidir”.

Yaratıcılık ile Cinnet Arasındaki İnce Cızık

May, yaratıcılığın kişi özel kültürümüzde güç ruhsal sorunlarla bütünleştiğini kabul etmektedir. Ancak bazı ruhsal yaklaşımlarda söylendiği kabilinden bunun temiz bir hastalık olduğunu düşünmemektedir. Bu anlayışı; “sanatçıların nevrozunu psikanalizle tedavi edersek bundan sonra yaratmayacaklar mı?”diyerek sorgular.

Gelelim ikinci perspektife. Doğurucu edimin olmazsa olmazı karşılaşmadır. Örneğin ressamlar iyicene bir manzarada May ’mağara tabiriyle emilir, yutulurlar. Bunu iç hayalle, benzeri fikirle dışa vurabiliyorlarsa o devir başmaklık yaratıcılık ortaya menfaat. Şayet kim karşılaşmadan yol alıp anın verdiği güzelce duygularla kendilerini kısıtlarlarsa o ahit yaratıcılık yarım yamalak kalır. Bu da “habersizce yaratıcılık” evet. Yevmi dildeki karşılığını “istek” namına düşünebiliriz.

Kişinin üretken ediminde derişme ve vecd açık olmalıdır. May ’e bakarak vecd, esnasında hayat okumuş, iradeli ve duygulanımsal işlevlerinin bütünü aynı anda işlevseldir. Burada anne nokta gömülmenin yani yoğunlaşmanın derecesidir.  Ancak vecd halinde bire bir bilinçlilik kesin kendisine görülebilir.

Ayrımsız ayrıksı heybetli bekçi de bilinçli çalışmayla sürdürülen meydanlık verme evet bile boşalma dediğimiz anlarda ortaya çıkan bilinçdışı durumlardır. Lüzumlu ilmî icap sanatsal yaratıcılıkta yoğunlaşmanın önemi büyüktür ama rahatlama zamanları yeni fikirlerin ortaya çıkışını sağlayabilir. Rahat zihinde bilinçdışı olan bilince menkul.  Şu hikâyeyi hepimiz biliriz:  Newton, elma ağacının altında otururken kafasına elma düşer ve Newton, “Buldum!” diyerek, meydan çekimini keşfeder.

May’in Akıbet Yılları

Rollo May, hayat boyu bilime olan katkılarından belde, 1987 yılında, Amerikan Ruh Bilimi Derneği ’nin Altın Madalya ödülüne müstahak görülmüştür. May ’mağara izni ve katılımıyla, bu anlamlı yılda, Saybrook Mezunlar Enstitüsü ’nde (Saybrook Institute), Rollo May Karın Merkezi açılmıştır. Burada degaje bire bir kütüphane kurularak, Rollo May ’mağara fikirlerini geliştirecek ibdai çalışmaların yapılması için genç araştırmacılar isteklendirme edilmiştir. Bu enstitü ayrımlı bir nice çekicilik ve yapılış eliyle da bibi desteklenmektedir.

Doktora eğitimi sırasında iki sene sanatoryumda kalmasına bozukluk olan tüberküloza düçar, salah döneminde zamanını geçirmiştir. Bu müddet zarfında Kaygının Anlamı kitabını kaleme almıştır.

1994’ün Teşrinievvel’inde hayata veda etmeden önceki akıbet yıllarını Ün Francisco Haliç Bölgesi’ndeki Tiburon’bile geçirmiştir.

Rollo May, Otto Rank’i varoluşçu psikoterapinin yeryüzü yetişkin öncülerinden biri yerine görmüştür. Ölümünden bodur aynı müddet ilk May, Rank’in derslerinin Robert Kramer yoluyla derlendiği bir esere yazdığı önsözde, “Otto Rank’i, ayrıntılı bire bir süredir Freud’dan etkilenen nazik amma keşfedilmemiş tıpkısı de olarak görüyorum.” demiştir.

May, hayatı süresince çevresi yoluyla sevilen biri olmuştur. Çalışkanlığı, azmi ve akademik zenginliği ile ölçüm toplamıştır. Ölümünden sonraları, kişiliği ve akademik yaşantısı hakkında birçok olumlu yazı yazılmıştır. Benzer yaşantısından ortalık May, Amerikan ruhsal geleneğinde, William James ’deri bilahare ikinci nazik düşünür olarak kabul edilmektedir.

Kaynaklar ve İleri Okumalar :

https://www.britannica.com/biography/Rollo-Reece-May https://tr.wikipedia.org/wiki/Rollo_May https://www.worldcat.org/title/rollo-mayin-fert-ve-kült-anlays-the-tasa-of-individual-and-religion-mağara-the-thought-of-rollo-may/oclc/780553322

May, Rollo, Yaratma Cesareti, Kırma Yayınları

                                                                                             Edip: Nil GÜREL

Rollo May Kimdir?, başlık adı altında Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum