KONDA 'nın 'Türkiye 100 Kişi Olsaydı Raporu 'ndan çarpıcı sonuçlar

KONDA ’nın ‘Türkiye 100 Kişi Olsaydı Raporu ’ndan çarpıcı sonuçlar, ‘Türkiye 100 Kişi Olsaydı ’ raporu, KONDA Barometresi zarfında 11 sene boyunca Türkiye genelinde yapılan 125 araştırmaya ve 2008-2018 aralarında üç kere tekrarlanan KONDA Yaşam Tarzları Araştırması .

KONDA 'nın 'Türkiye 100 Kişi Olsaydı Raporu 'ndan çarpıcı sonuçlar
Editör: 15Haber
15 Ocak 2022 - 19:37
KONDA ’nın ‘Türkiye 100 Kişi Olsaydı Raporu ’ndan çarpıcı sonuçlar,

‘Türkiye 100 Kişi Olsaydı ’ raporu, KONDA Barometresi zarfında 11 sene boyunca Türkiye genelinde yapılan 125 araştırmaya ve 2008-2018 aralarında üç kere tekrarlanan KONDA Yaşam Tarzları Araştırması ’nın verilerine dayanıyor. En son 2021 araştırmalarına dayanan oranlar 10 sene öncesiyle de karşılaştırılıyor.

18 yaş üstü nüfusun 2021 yılı itibarıyla 62 milyon 378 bin birey olarak hesaplandığı, dolayısıyla rapordaki her bir figürün yaklaşık 620 bin kişiye karşılık geldiği görülürken erişkin nüfusun 10 senede yüzde 14 arttığı belirtiliyor.

18 yaş üstü nüfusun temsil edildiği raporda, cinsiyet dağılımı, eğitim seviyesi, izdivaç kararı, göç durumu, hane nüfusu, egzersiz durumu, konut-otomobil sahipliği, dindarlık seviyesi, sosyal medya kullanımı, zeki telefon sahipliği, pasaport sahipliği, sigara-içki kullanımı ve hayat tarzına yönelik veriler yer alıyor.

100 KİŞİDEN 7 ’Sİ ÖRGÜN EĞİTİM ALMAMIŞ

Raporda, ‘Cinsiyet dağılımı ’ başlığı aşağıda, Türkiye nüfusunda erkek ve bayan oranının yüzde 50 ile daima birbirine eşdeğer olarak gözlendiği belirtiliyor. Rapora göre; toplumun genel eğitim seviyesi son 10 yılda görünür biçimde artsa da halen 100 kişiden 7 ’sinin herhangi örgün eğitim almadığı görülüyor. Her 100 kadından 12 ’sinin eğitim almadığı fakat kadınların üniversite bitirme konusunda erkeklerle hemen hemen benzer seviyede oldukları görülüyor.

BEKARLARIN ORANI YÜZDE 20 ’DEN 29 ’A ÇIKTI

‘Uygar Koşul ’ başlığı aşağı toplumun üçte ikisinin evli ya da evlenmek üzere olduğu, bekârların oranının ise 10 yılda yüzde 20 ’den yüzde 29 ’a çıktığı belirtiliyor. Keza iki taraflı karar vererek evlenenlerin halen yarıdan eksik olması da dikkat çeken sonuçlardan.

Raporda, ülkedeki erişkin nüfusunun yarıdan fazlasının metropolde yaşadığı, 100 kişiden sadece 17 ’sinin bir metropol alanında büyüdüğü bilgisi yer alıyor. Verilere göre; nüfusun yüzde 31 ’inin köy, yüzde 23 ’ünün kasaba/ilçe, yüzde 29 ’unun şehir, yüzde 17 ’sinin ise büyükşehirlerde büyüdüğü ortaya çıkıyor.

NÜFUSUN YARIDAN FAZLASI METROPOLDE YAŞIYOR

Türkiye ’de kırsal alanlarda ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı git gide azalırken büyükşehirlerin yoğunluğu ise artıyor. Nüfusun yüzde 7 ’si kırsal alanda, yüzde 40 ’ı kentte, yüzde 53 ’ü ise metropolde yaşıyor.

Araştırmaya katılanların yarıya yakını, hayatının bir noktasında bulunduğu yerden göçmüş kişilerden oluşuyor. Toplumun çoğunluğu daha küçülen birimler halinde yaşamaya başlasa da yüzde 66 ’sı halen 3-5 karakter hanelerde yaşıyor.

ŞEHİRLERDEKİ HER YÜZ EVİN 10 ’U GECEKONDU MAHALLESI

Rapora tarafından; müstakil evlerde oturanların oranı yarı yarıya azalırken üçte ikisi ise  apartmanlarda oturur hale gelmiş. Halen şehirlerdeki her 100 evin 10 ’a yakını gecekondu yerleşimi olarak görülüyor. Toplumun yüzde 26 ’sı müstakil evde, yüzde 8 ’i sitede, yüzde 61 ’i apartmanda yaşıyor.

HER 100 YETİŞKİNİN 44 ’Ü İSTİHDAMA DAHİL

10 sene önce her 100 yetişkinin 39 ’u istihdama dahilken 2021 ’de bu sayının 44 ’e çıktığı görülüyor. Beyaz yaka olarak çalışanlar ise raporda halen 10 birey olarak yer alıyor. Çalışmayan yüzde 56 ’lık kesimin yarısı ev kadınlarından oluşuyor.

Öğrenci oranının ise 10 senede kendi içinde yüzde 60 arttığı görülüyor. Kadınların 56 ’sı kendini ev kadını olarak tanımlıyor. Her 10 kadının 8 ’i beyaz yakalıyken, erkeklerde bu sayı 18 ’e ulaşıyor.

TOPLUMUN ÜÇTE BİRİ KİRADA OTURUYOR

Araştırma, toplumun üçte birinin kirada oturduğunu ortaya koyuyor. Aileden kalma konut dahil kendi evlerine sahip olanların sayısı 69 iken kirada yaşayanların sayısı ise 31 olarak görülüyor.

TOPLUMUN BEŞTE BİRİNİN NE EVİ NE ARABASI VAR

Her 100 hanenin 56 ’sında araba var. Araba sahipliği 2012 ’den bu yana 37 haneden 56 haneye yükselmiş. Ayrıca konut hem de araba sahipliği oranı yarıdan az. Toplumun takriben beşte birinin ne ev ne de arabası var.

ATEİST GRUP YÜZDE 7 İLE DAHA GÖRÜNÜR ÜLKÜ GELDİ

Rapora göre toplumun dindarlık seviyesinin dağılımında çok özel bir değişim göze çarpmıyor. Yüzde 33 inançlı, yüzde 50 dindar, yüzde 10 sofu şeklindeki dağılımda, inançsız+ateist grubun yüzde 7 seviyesiyle daha görünür hale geldiği ortaya çıkıyor.

Türkiye ’deki 18 yaş üstü kadınları yüzde 41 ’ninin başını örtmediği görülüyor. Örtünme oranında 10 sene içinde ufak bir azalma olduğu açıklama ediliyor.

Hem her 100 yetişkinden 24 ’ünün hiç namaz kılmadığını söylediğine, bu oranın 13 sene önce 17 birey olduğuna dikkat çekiliyor. Hem toplumun üçte ikisinin uyumlu olarak oruç tuttuğu belirtiliyor.

HER 100 KİŞİDEN 82 ’Sİ SOSYAL AĞ KULLANIYOR

Her 100 kişiden 82 ’sinin sosyal medya kullandığı, bu sayının 10 yıl önce 38 olduğu belirtiliyor. Herhangi bir sosyal medya kanalını kullanmayanların oranının 10 ’da birin bile altında yer aldığı açıklama ediliyor.

YETİŞKİNLERİN YARISI FACEBOOK VE INSTAGRAMDA

Yetişkin nüfusun yarısının Facebook hesabı olduğu, Twitter ’da 10 senede kullanıcı sayısının yüzde 5 ’ten yüzde 27 ’e çıktığı fakat son 4 senede Twitter kullanıcı oranının yüzde 20 ’ler seviyesinde devam ettiği belirtiliyor. Instagram ’ın en seri yaygınlaşan sosyal ağ kanalı olduğu, her 100 yetişkinin 55‘inin hesabı bulunduğu, 2013 yılında bu oranın yüzde 5 ’in altında olduğuna dikkat çekiliyor.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞTE HIZLI ARTIŞ

İnternetten alışveriş yapanların oranının 2016 ’da yüzde 22 olduğu, pandeminin de yaşandığı 2021 senesinde ise bu oranın yüzde 64 ’e kadar çıktığına dikkat çekiliyor.

10 KİŞİDEN 9 ’UNDA AKILLI TELEFON VAR

Araştırmada her 10 yetişkinden 9 ’unun zeki telefonu olduğu, bu oranın 6 sene önce yüzde 42 seviyesinde olduğu belirtiliyor.

100 KİŞİDEN 30 ’U SİGARA TİRYAKİSİ

3 yetişkinden ikisi hiçbir vakit alkollü içki içmediğini belirtiyor. Haftada bir ya da daha sık içenler ise 100 kişide 7 birey. Son 10 senede sigara içenlerin oranında özel bir başkalaşım görülmüyor. Her 100 yetişkinin 30 ’u tiryaki olduğunu söylüyor.

2012 yılında televizyondan haber izlemeyenlerin sadece yüzde 4 olduğu, bu oranın 2021 ’de yüzde 28 ’e dek çıktığı belirtiliyor. Ayrıca son 10 yıldır gazete okuma oranının kesintisiz azaldığı, her dört yetişkinden üçünün gazete okumadığı ifade ediliyor.

Araştırmada, 13 sene önce 100 kişiden 28 ’i son 3 ayda minimum bir kitap okuduğunu belirtirken, bu oranın 2019 yılında 69 ’a ulaştığı ifade ediliyor.

Yetişkin nüfusun yarıdan azıcık fazlasının kredi kartı olduğu, bu oranın 9 sene önce üçte bir seviyesinde olduğuna uyarı çekiliyor. Her 100 yetişkinden sadece 14 ’ü pasaport sahibi, her dört yetişkinden üçünün banka hesabı bulunuyor.

YÜZDE 31 HAYAT TARZINI ‘ÇAĞDAŞ ’ OLARAK TANIMLIYOR

Her 100 yetişkinden 31 ’inin ‘Kendinizi, yaşam tarzı bakımından üç gruptan hangisinde sayarsınız? ’ sorusuna ‘modern ’ cevabını verdiği, bu oranın 9 sene önce 27 olduğu, kendini geleneksel muhafazakar olarak tanımlama edenlerin oranının ise herhangi bir metamorfoz göstermediği açıklama ediliyor.

 

 

KONDA ’nın ‘Türkiye 100 Kişi Olsaydı Raporu ’ndan çarpıcı sonuçlar, başlık adı altında Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum