Gazetecilerin yüzde 73'ü geçim sıkıntısı yaşıyor

Gazetecilerin yüzde 73'ü geçim sıkıntısı yaşıyor, İzmir merkezli Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği (BAMAD) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dahilinde, mesleğin bugünü ve geleceğiyle ilgili manâlı veriler sunan bir anket düzenledi.

Gazetecilerin yüzde 73'ü geçim sıkıntısı yaşıyor
Editör: 15Haber
10 Ocak 2022 - 14:09
Gazetecilerin yüzde 73'ü geçim sıkıntısı yaşıyor,

İzmir merkezli Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği (BAMAD) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dahilinde, mesleğin bugünü ve geleceğiyle ilgili manâlı veriler sunan bir anket düzenledi. Araştırma anketine, muhabir, genel yayınlama yönetmeni, yazı işleri müdürü, sayfa sekreteri, basın danışmanı, kameraman, yayımcı, haber müdürü gibi ayrı alanlarda tahsis yapan ve gerçekten çalışan Ege Bölgesi ’nden gazeteciler katıldı. Anket; medya çalışanlarının mesleki kariyer beklentilerini, mesleki okuma alışkanlıklarını, idareli koşullarını, siyaset kurumunun mesleğe etkilerini, mesleki örgütlülüklerini, mesleki gelişim imkanlarını ve bunun önemini saptama etmeye ihtimal sağladı.

DİJİTAL MEDYA ÖN PLANDA

Ankete katılanların yüzde 43,4 ’ü kendi çalıştığı gazete haricinde günlük olarak satın alıp okuduğu gazete sayısının sıfır olduğunu söylerken; yüzde 20.5 ’i günlük 1 gazete, yüzde 19,3 ’ü jurnal 2 gazete, yüzde 16,9 ’u jurnal 3 ve üzeri gazete satın alıp okuduğunu belirtti.

Günlük matbu gazete ile aylık dergilerin yanı sıra yayınların sosyal medyadan takibi sorulduğunda kayda değer bir ayrım ortaya çıktı. “Sosyal medyadan kaç tane gazete, televizyon, dergi takip ediyorsunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 73,5 ’i 7 ve üzeri, yüzde 17 ’si 4-6, yüzde 8,4 ’ü 1-3, yüzde 1,2 ’si ise “Sıfır” yanıtını verdi. Bu soruya bahşedilen yanıtlar bilhassa pandemiyle birlikte büyük oranda büyüyen dijitalleşmenin medya çalışanlarına yansımasını da göstermiş oldu.

Ayrıca görsel yayınların takibi konusunda katılımcıların yüzde 60,2 ’si sosyal medyayı, yüzde 31,3 ’ü online platformları, yüzde 8,4 ’ü de televizyonları tercih ettiğini söyledi.

MESLEĞİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Ankete katılan medya çalışanlarının mesleğin geleceği hakkındaki düşüncelerinde ise dengelenmiş bir yayma ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 27,7 ’si ümit verici, yüzde 9,6 ’sı iyimser, yüzde 15,7 ’si kararsız olduğunu kaydederken, yüzde 24 ’ü üzüntülü, yüzde 22,9 ’u ise fazla üzüntülü olduğunu vurguladı.

İŞSİZLİK KORKUSU

Medya çalışanlarının yüzde 60,2 ’si bazen işsiz kalma korkusu yaşarken, yüzde 25,3 ’ü çoğu kez, yüzde 14,5 ’i hiçbir vakit dehşet yaşamadığını söyledi. Meslekten emekli olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 53 “Evet”, yüzde 47 “Hayır” olarak ankete yansıdı. Bu iki soruya verilen yanıtın nedenlerinde ise katılımcıların yüzde 47 ’si sektörel, yüzde 22,9 ’u hesaplı, yüzde 20,5 ’i politik, yüzde 9,6 ’sı da bireysel nedenleri öne aldıklarını belirtti.

GEÇİNEMİYORUZ AMA MESLEĞİMİZİ SEVİYORUZ

Ankette dikkat verilerden biri, “Yalnızca mesleğinizden elde ettiğiniz gelirle geçinebiliyor musunuz” ve “Iş değiştirmeyi düşünüyor musunuz” sorularına verilen yanıtlarla ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 73,5 ’i maaşlarıyla geçinemediklerini ifade etti. Bu sonuca rağmen anket katılımcısı medya çalışanlarının yüzde 70 ’i mesleği değiştirmeyi düşünmediğini, yüzde 73,5 ’i ise her tarafta tercih yapma şansı olsa yeniden benzer mesleği seçim edeceğini söyledi.

SİYASİ KOŞULLAR ETKİLİYOR

Katılımcıların yüzde 59 ’u siyasi iktidar değişimi ile meslekteki koşulların düzeleceğine inandığını belirtirken, yüzde 41 ’i ise inanmadığını ifade etti.

“Basın sigortanız yatıyor mu” sorusuna verilen yüzde 64 “Evet”, yüzde 36 “Hayır” yanıtı ise meslekte yaşanılan tescil dışılığa ya da internet medyası çalışanlarının gazeteci sayılmadığı yönündeki çelişkiye dikkat çekmek açısından manâlı bir veri sundu.

“Cemiyet, sendika, dernek, vakıf ve sanki kaç iş örgütüne üyesiniz” sorusuna, katılımcıların yüzde 38,6 ’sı 2-3, yüzde 32,5 ’i 1, yüzde 18,12 ’i sıfır, yüzde 10,8 ’i 3 ve üzeri yanıtını verdi.

GAZETECİLER ÇOK OKUYOR

“Mesleğinizle ilk elden alakalı yılda kaç kitap okuyorsunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 39,8 ’i 1-2, yüzde 21,7 ’si 3-4, yüzde 24,1 ’i 5 ve üzeri, yüzde 14,5 ’i sıfır yanıtını verirken, “1 ay içerisinde ortalama kaç kitap okuyorsunuz” sorusuna ise yüzde 41 ’i 2-3, yüzde 37,3 ’ü 1, yüzde 13,3 ’ü 3 ve üzeri, yüzde 8,4 ’ü sıfır yanıtını verdi.

OTOSANSÜR BÜYÜK SORUN

Medya çalışanlarının en büyük mesleki kaygılardan biri olan otosansürle ilgili soruya gelen cevaplar da önemli bir veriyi ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 59 ’u bazen, yüzde 25,3 ’ü ise sık sık haber yazımı esnasında oto sansür başvuru ihtiyacı hissettiğini açıkladı. Hiçbir vakit otosansür uygulama ihtiyacı hissetmediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 15,7 ’de kaldı. Keza katılımcıların yüzde 49,4 ’ü ara sıra haber yaparken, başının kanunlarla belaya girebileceğine dair endişe duyduğunu, yüzde 44,4 ’ü ise bu kaygıyı sıkça hissettiğini söyledi.

MESLEKİ GELİŞİME İMKAN YOK

Mesleki gelişimle ilgili eğitim, seminer veya kurslara katılma imkanı sorulan katılımcılardan yüzde 72,3 oranında bazen, yüzde 16,9 oranında hiçbir vakit yanıtı alındı. öte taraftan “Mesleki eğitime karşın alanları ve olanakları ile bunlara erişim olanaklarını yeterli buluyor musunuz” sorusuna yüzde 70 “Hayır”, yüzde 30 oranında “Evet” yanıtı alındı. Bu yanıtlara karşılık mesleki eğitimin önemini katılımcıların yüzde 45,8 ’i “Çok önemli”, yüzde 49,4 ’ü “Manâlı”, yüzde 3,6 ’sı “Ayrım etmez” diyerek açıkladı. Bu üç soruya gelen yanıtlar, mesleki gelişim için eğitimin önemine şive yaparken mesleki gelişim alanlarının yetersizliği ve imkanların kısıtlılığını da göstermiş oldu.

Gazetecilerin yüzde 73'ü geçim sıkıntısı yaşıyor, başlık adı altında Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum