Erkek İsimleri 2022: Duyulmamış, Farklı, Yeni Nesil, Popüler, Havalı, Bilinmeyen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Erkek İsimleri 2022: Duyulmamış, Farklı, Yeni Nesil, Popüler, Havalı, Bilinmeyen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?, Yaşam Haberleri.

Erkek İsimleri 2022: Duyulmamış, Farklı, Yeni Nesil, Popüler, Havalı, Bilinmeyen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
Editör: Derya Demir
18 Temmuz 2022 - 17:35 - Güncelleme: 18 Temmuz 2022 - 17:41
Erkek İsimleri 2022: Duyulmamış, Farklı, Yeni Nesil, Popüler, Havalı, Bilinmeyen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?, Yaşam Haberleri. İşte o detaylar; 1Erkek İsimleri 2022: Duyulmamış, Farklı, Yeni Nesil, Popüler, Havalı, Bilinmeyen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir<>Anne baba olmaya hazırlanan çiftlerin gebelik dönemi ya da öncesinden en fazla düşündüğü konulardan birisi de bebeğe verilecek isimdir. Erkek veya kız çocuğu sahibi olmaya hazırlanan ebeveynler çocuklarını yaşam boyu taşıyacağı isme karar verirken seçici davranırlar. Erkek bebek bekleyen çiftlerin çocuklarını verebileceği birbirinden hoş ve anlamlı pek fazla isim yer alıyor. 2‘A ’ İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları‘A ’ İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları <>

 

Abad: Neşeli, bayındır, Baki gelecek zamanlar.

Abadın: Ezeli.


Abak: Köylü.

Abakan/Abakay: Bir Türk boyunun adı.

Abakay: Bir Türk boyunun adı

Abamüslüm: İslamiyete inanların ulusu, yücesi.

Abat: Şen, bakımlı, mutlu olmuş

Abay: Beceri, beceri

Abaza: Kafkaslarda yaşamış bir Türk soyu.

Abbad: Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan birey manasındadır. Abbad b. Bişr. Ashab dan.

Abbas: Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan – Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s) ’ın amcası, Mek­ke ’nin fethinde müslüman olmuştur.

Abdal: Derviş, akıllı birey.

Abdi: Kulluk ve itaat edendir. Kullukla, kölelikle ilgili

Abdulhamit: Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah ’ın kulu

Abdulkadir: Her şeye gücü ve sözü yeten

Abdullah: Allah ’ ın kulu

Abdulrezzak: Yukarıdan gelen ilk kullardan biri

Abdurrahman: Rahmet sahibi olan Allah ’ın kulu.

Abduş: “Abdullah” isminin kısaltılarak bir başka telafuz biçimi.

Abdülalim: Herşeyi bilen Tanrı ’nın kulu.

Abdülaziz: En ulu, en kıymetli olan Allah ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve asalet sahibi Al­lah ın kulu. Aziz Allah ’ın isimlerindendi r. – Sultan Abdülaziz

Abdülbaki: Daima var olan Allah ın kulu. Sonsuz, baki olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah ın kulu-Allah ’ın isimlerinden.

Abdülbari: Yaratan, becerikli Allah ’ın kulu. Hiç Olmazsa ismi, Al­lah ın isimlerindendir. Abd takısı almadan kullanılmaz. Yaratan, becerikli olan Allah ’ın kulu

Abdülbasir: Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı ulu Allah ’ın kulu.Her şeyi görüp anlayan Allah ın kulu.

Abdülbasit: Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Al­lah ın kulu. – Allah ın isimlerinden.Rızkı yayıp bollaştıran Allah ın kulu

Abdülbedi: Allah ’ın isimlerinden. Bedinin kulu.

Abdülberr: Berr in kulu. Eli Açık ve ihsan edicinin kulu.Berr, Allah ın isimlerindendir.

Abdülcabbar: Zorunlu güce sahip olan Tanrı ’nın kulu.

Abdülcebbar: Cebredici, mecburi, zorlama ve kudret sahi­bi Allah ın kulu. Cebbar, Allah ın isimlerindendir. Zorlayıcı güce sahip olan Allah ın kulu.

Abdülcelil: Büyük, yüce, yüce Allah ın kulu. Celil, Allah ın isimlerindendir. En yüce olan Allah ın kulu

Abdülcemal: Güzellikleri kendinde toplayan Allah ın kulu.

Abdülcevat: Eli Açık olan Allah ın kulu.

Abdüleelal: Tanrı ’nın kulu.

Abdülehad: Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah ın kulu. Ehad, Allah ın isimlerindendir.

Abdülesed: Aslan ın kulu.- Hz. Rasûlullah (s.a.s) m reddettiği isimlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar.

Abdülevvel: Herşeyin evveli, ilk olan, varlığının başlan­gıcı bulunmayan Allah ın kulu.

Abdülezel: Ezelden beri var olan varlığı için açılış laf konusu olmayan Allah ın kulu. Ezelden beri var olan Allah ın kulu.

Abdülferid: Tek, benzeyen­siz, eşi olmayan, karşılaştırma kabul etmez, üstün olan. Allah ın kulu.

Abdülferit: Üstün olan Tanrı ’nın kulu.

Abdülfettah: Bakımlı şeyleri açığa çıkaran Allah ın kulu. Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işle­rini açan Allah ın kulu. Allah ın isimlerindendir.

Abdülgaffar: Kulla­rının günahlarını affeden Allah ın ku­lu. Allah ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz.

Abdülgafur: Bağışlayan, acıyan Tanrı ’nın kulu.

Abdülgani: Zengin ve cömert Tanrı ’nın kulu.

Abdülhak: Ulu Tanrının kulu

Abdülhakim: Her şeyi bilen Tanrı ’nın kulu.

Abdülhalik: Yaratan Tanrı ’nın kulu.

Abdülhalim: Anlayışlı, izanlı Tanrı ’nın kulu.

Abdülhamit: Övülen Tanrı ’nın kulu.

Abdülkadir: Kudretli ve güçlü olan, Allah`ın kulu.

Abdülkerim: Kerem sahibi, eli açık, ulu olan Allah ın kulu.

Abdüllatif: Zenginliğini paylaşan Tanrı ’nın kulu.

Abdüllazim: Büyük, ulu, ulu, yüksek.

Abdülmecit: Şan ve haysiyet sahibi Tanrı ’nın kulu.

Abdülmelik: Tüm evrene dominant olan Tanrı ’nın kulu.

Abdülmetin: Kudrete sahip Tanrı ’nın kulu.

Abdülrezzak: Soylu, gücüne güç katan

Abdülvahap: Eli Bol Tanrı ’nın kulu.

Abdülvahip: Üstün olan Tanrı ’nın kulu.

Abdülvahit: Üstün olan Tanrı ’nın kulu.

Abdürrahman: Rahmet sahibi olan Tanrı ’nın kulu.

Abdürrauf: Çok acınacak şey eden, esirgeyen Allah ın kulu. Rauf olan Allah ın kulu.

Abdürreşit: Doğruluğu öğreten Tanrı ’nın kulu.

Abdürreşit-Abdürreşid: Allah´ın isimlerinden. Reşid´in kulu, doğru yolu gösteren Allah´nın kulu.

Abdürrezzak: Tüm mahlûkların rızkını veren Allah´ın ku­lu. – Rezzak, Allah´ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz. Bütün yaratıklara rızkını veren Allah´ın kulu.

Abdüssamed-Abdüssamet: Kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah´ın kulu. Kimse­ye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Al­lah´ın kulu. – Samed, Allah´ın isimle­rindendir.

Abdüsselâm: Barışsever olan Tanrı´nın kulu Barıştırma, refah, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz baki olan Allah´ın ku­lu. – es-Selam kelimesi, Allah´ın isim­lerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılamaz.

Abdüssemi: Her şeyi işiten, duyan Allah´ın kulu. Her şey­den arınmış olarak tüm sesleri, laf­leri ve kelimeleri işitip ayırdeden yü­ce Allah´ın kulu.

Abdüssettar: Günahları örten, gizleyen Allah´ın kulu.

Abdüşşahid: Şahid´in kulu. Görünen ve soyut eşya­nın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade aşağıda bu­lunduran Allah´ın kulu. Şahid, Allah´ın isimlerindendir.

Abdüşşekür: Emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve fazla ikramda yer alan Allah´ın kulu. Şekür, Allah´ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz.

Abdüzzahir: Varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delillerle emin olan Allah´ın kulu. Ez Zahir, Allah´ın isimlerindendir.

Aber: Hz. Nuh´un erkek torunu.

Abgun: Mavi renk. Gök. 2. Parlak. 3. Nişasta

Abıd: Dindar, sofu, din kurallarına yan.

Abır: Kolaylık, barışma.

Abid: Dini bütün, dindar, sofu.

Anıt: Abide kayda değer ve değerli yapıt anlamındadır

Abidin: Dua eden, duacı

Abir: Güzel kokan, mis, aroma.

Aborkar: Tutumlu, tutumlu davranan.

Abrek: Yaşadığı toplumun düzenine karşı gelen, savaşçı

Abuşka: Kadının kocasına bahşedilen bir isim.

Abuzer: Altın suyu. Altın suyu misali aydınlık ve görkemli

Abuzettin: Dindar, din yolunda hızlı dışarı giden.

Acabay: Dinç kuvvetli birey.

Acabey: Kuvvetli kuvvetli kişi.

Acahan: Dinç kaslı birey

Acar: Her Işin Altından Kalkan, atılgan, ele avuca sığmaz

Acaralp: Yiğit, becerikli, gözü kara kişi

Acarbay: Zengin, kuvvetli

Acarbey: Dinç, gözü kara, atılgan, becerikli kimse.

Acarer: Dinç, becerikli, gözü pek kimse.

Acarkan: Atılgan, dinç, adaleli

Acarman: Çevik, her işin altından kalkan, girişken insan.

Acaröz: Özü dinç, yiğit kimse

Acarsoy: Yiğit ata, kuvvetli soy

Acartürk: Yiğit Türk, güçlü Türk, gözüpek Türk

Acatay: Zinde tay

Acem: Açık ve dürüst Arapça konuşamayan kimse 2. İran haklarından birine mensup.

Aclan: Tez Canlı, aceleci.

Acun: Dünya, varlık

Acunal: Dünyayı kapsayan, dünyayı fetheden; Dünyayı fethet; dünyaya yayıl” anlamında kullanılan bir isimdir.

Acunalp: Dünyaca tanınmış yiğit.

Acuner: Dünya eri, dünya yiğidi

Acunseven: Evreni seven, dünyayı seven

Açıkalın: Alnı açık kimse, temiz birey

Açıkel: Cömert insan.

Açıker: Doğruluğun, dürüstlüğün savunucusu olan

Açıkgün: Güneşli gün, bulutsuz gün

Ada: Deniz veya göl suları ile çevrilmiş ufak kara parçası.

Adahan: Ada ve han sözlerinden oluşan bir ad.

Adal: Adın yayılsın, ün kazan” manasında.

Adalan: Adı bilinen, tanınan, iyi ünü olan

Adalettin-Adaleddin: Dinin adaleti.

Adalı: Ada halkından olan kimse.

Adalır: Adlanır, isim alır, bilinir

Adamış: Adak yapmış olan kimse.

Adanır: Adı ünlenen kimse.

Adar: Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı, olgunluk, buluğ çağı, vakit vakit, omuzdaş

Adaş: Adları benzeşen olanlar, benzer adı taşıyanlardan herkes, kardeş, edinilmiş olan, dost

Adem: İyi, temiz insan. İlk insanın adı Hz. Adem

Adıcan: Adı ile sevilen, adı sevgili olan.

Adıgün: Adı aydınlık, gün gibi olan

Adıgüzel: İsmi güzel anlamında.

Adın: El, kimse.

Adınamlı: İsmiyle meşhur olan.

Adısanlı: İsmiyle meşhur olan.

Adısoylu: İsminin fazla elit olduğu anlamında.

Adısönmez: Adı sürekli olarak yaşar, adı sürer gider, kuşaktan kuşağa sürer.

Adıvar: Adı değil değil isimsiz değil, adlandırılmış.

Adıyahşi: İsmi hoş anlamında.

Adil: Adil

Adilhan: Doğruluğun, Hakkın Hükümdarı.

Adin: Cennet

Adiyan: Bervari ilçesi halkından kabile.

Adlı: Adıl

Adlığ: Adı var, adı sanı tanıdık, tanınmış ünlü

Adnan: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kişidir. Bir yere yerleşip ikamet eden birey manasındadır ayrıca.

Adni: Cennetlik insan

Adsay: Moğol hakanlarından biri

Adsız: Adı olmayan, isimsiz

Adsoy: İsmi soyunu ifade ediyor anlamında.

Aduşan: Alev, alev

Haylaz: Ele avuca sığmaz, fazla zeki.

Afer: Çok beyaz, bembeyaz.

Affan: Kendini kötülüklerden uzakta tutan

Afgan: Ivedi sinirlenen.

Afif: Pak, namuslu.

Afra: Beyaz toprak. 2. Ayın 13. gecesi.

Afrin: Suriye'de bir şehir halkı

Afşin: Zırh, silah

Aga: Haber, akıllı kişi, bilen.

Agah: Bilgili, uyanık

Agâh: Bilgili, uyanık

Ager: Pak, doğru kimse

Agıl: Akıl, zeki.

Agid: Yiğit, enerjik, iyi kalpli.

Agir: Alev.

Agra: Fazla sevimli, çok yakışıklı.

Ağa: Ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan Zengin kimse

Ağababa: Bir yerde sözü geçen ve ileri gelen kimse.

Ağabay: Ağa ve çok varsıl kimse

Ağabey: Ağa, çok varsıl, güçlü birey.

Ağacan: Eli Bol, doğru kimse.

Ağahan: Ağaların ağası.

Ağakan: Ağa soyundan gelme.

Ağan: Geceleri gökte, ara sıra, hızla akıp gittiği görülen aydınlatılmış nokta, meteor, akanyıldız

Ağaner: Akanyıldız gibi hoş er, akaner

Ağansoy: Yüksek soylu.

Ağaoğlu: Hürmet duyulan birinin oğlu. 2. Beyzade.

Ağar: Vefalı birey.

Ağarantan: Sabahın erken vakti, tan vakti

Ağca: Fazla beyaz, apak

Ağcabey: Pak ve kişilikli insan.

Ağçelik: Mükemmel su verilmiş, çelik, ak çelik

Ağer: Pak birey, pak erkek, ak er

Ağırtaş: Ağırlığı fazla olan taş, ağırbaşlı kimse

Ahen: Demir gibi sert.

Ahıska: Gürcistan ’da bir büyük kasaba.

Ahi: Arkadaş canlısı. 2.Erkek kardeş. 3. Eli Açık, eli bol.

Ahlas: Saf, halis, karışımsız. 2. İyi yürekli, pak kimse. 3. Kur´anî ıstılahta, Allah´a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul.

Ahmed: Fazla, en çok övülmüş, methedilmiş kimse manasındadır. Kur ’lahza-ı Kerim ’de Saf suresinin 2. ayetinde

Ahmet: Övgüye layık.

Ahter: Yıldız.

Ahves: Gözü Kara, kahraman, yiğit.

Aka: Saygıdeğer kimse, ağa

Akabay: Zengin kimse, ağa

Akabey: Zengin kimse, ağa ve bey

Akad: Soyluluk, Şerefli bir kişiliğe sahip edinmek

Akadlı: Adı ak, soyu pak

Akagündüz: Belli Başlı adı Enis Avni olan bir yazarımızın takma adı

Akal: Akal

Akalan: Ak bölge, ak meydan, beyaz bölge

Akalın: Pak alın, açık alın, ak alın.

Akalp: Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse.

Akam: Etki, netice, vargı.

Akıcı: Akıp gitmekte olan

Akaner: Akıp giden yiğit

Akansel: Akıcı, uzun mesafeden sonradan denize dökülen su.

Akansu: Akıp dışarı giden su

Akant: Pak, içten, sözünün eri.

Akar: Akmak eylemini yapar

Akarca: Akıp giden su, akan su, nehir

Akarçay: Akıp giden su, akıp dışarı giden dere

Akarsel: Akıp giden su baskını

Akarsoy: Soyun devam etmesi.

Akartuna: Tuna gibi gürül gürül akıcı.

Akartürk: Akıp giden Türk.

Akasoy: Ağa soylu, soyunda ağalık yer alan kimse ağa soyu

Akata: Pak cet, namuslu ata, lekesiz cet

Akatay: Pak ve herkesçe bilinen kimse

Akay: Dolunay, ayın ondördü.

Akaydın: Aydınlık, pak

Akba: Sazlık, bataklık, ağba

Akbal: Beyaz, pak, bal gibi.

Akbaran: Ak kuvvet

Akbaş: Tane tutamamış ekin, başağı, bir nesil ak buğday, şahinden büyük bir av kuşu

Akbaşak: İnce sık yapraklı, beyaz çiçekli bir bitki.

Akbatu: Yiğit erkek

Akbatur: Namuslu ve yiğit

Akbay: Namuslu ve varsıl, Mısır Türk Kölemenlerinden bir birey.

Akbayar: Namuslu, pak ve yüce

Akbeğ: Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey

Akbek: Namuslu ve varsıl

Akbel: Ak, beyaz, ile "bir dağın iki tepesi aralarında geçit veren çukurca yer anlamına gelen "bel" sözcüğünden gelmektedir

Akbey: Pak ve güvenilir kişi.

Akbilge: Bilge, temiz bilge

Akbora: Ak yel, ak fırtına

Akboy: Temiz ve güvenilir bir soydan gelen.

Akbudak: Ak renkli budak

Akbulut: Beyaz bulut

Akburç: Ak renkli kale burcu

Akburçak: Bir metre boyu olabilen bir burçak türü

Akcebe: Savaşlarda kullanılan beyaz zırh

Akçakaya: Epeyce ak renkli kaya, beyazca kaya

Akçakıl: Ak renkte minik taş, nehir kıyılarındaki ak renkli minik taş

Akçal: Ak renge yakın, beyaza yakın beyaza çalan

Akçalı: Para ile ilgili, parası olan zengin

Akçar: Pak ruhlu.

Akçasu: Duru su, ak su

Akçay: Duru dere, ak su

Akçıl: Beyaza yakın, beyazı çok, içinde ak renk yer alan, kırçıl

Akçınar: Bir çınar türü

Akçit: Aydınlık yüz, ışıklı yüz

Akdağ: Ak renkli dağ. 2. Kar dolgun dağ.

Akdal: Beyaz dal

Akdamar: Beyaz damar, akıcı damar

Akdemir: Demir gibi enerjik

Akdeniz: Ülkemizin güneyindeki deniz

Akdik: Ak renkte ve tepede olan

Akdiken: Gövemeriği ya da geyik dikeni de denilen bir bitki akdiken

Akdil: İyi, güzel konuşan

Akdoğ: Doğ ve ak git

Akdoğan: Kıvrık ve kısa gagalı, yırtıcı bir kuş.

Akdoğdu: Tertemiz doğan

Akdoğmuş: Akça pakça doğmuş, beyaz tenli doğmuş

Akdoğu: Beyaz şafak, ak ışıklı doğu.

Akdora: Ak renkte dağ tepesi, ak boy

Akdoru: Karla çizgili zirve.

Akdoruk: Beyaz renkte, ağaçsız dağ tepesi

Akduman: Beyaz duman

Akdur: Akıp git ve dur, akıp dur

Akel: Güvenilir birey anlamındadır bunun yanında doğru, dürüst işler yapan birey

Aker: Dürüst, er birey.

Akergin: Ak ve olgun

Akerman: Soylu kişi

Akersan: Yiğit sanlı

Akersoy: Yiğit soylu, doğru, namuslu

Akgil: Soyu pak olan

Akgiray: Pak ve yaraşır

Akgüç: Namuslu ve dinç

Akgün: Sevinçli gün

Akgündüz: Parlak gündüz.

Akgüner: Parlak sabahleyin vakti

Akhan: Ak soylu han

Akı: Yiğit, ağa, kardeş, eli bol

Akıalp: Cömert, yiğit, yiğitler yiğidi

Fikir: Zeka.

Akıman: Eli Açık, yiğit, yiğit kimse

Akın: Her engeli aşan, güçlüklerden yılmayan, çabuk hareket kabiliyetine sahip

Akınal: Saldır ve kazan.

Akınalp: Akın eden yiğit. Yiğit.

Akıner: Akın eri, akın yapan er

Akıneri: Akın yapan yiğit, akıncı yiğit

Akınsoy: Savaşçı soyu.

Akıntan: Tan vakti, tanyeri ağarırken yapılan akın

Akıntürk: Akıncı Türkler.

Akıntı: Dökülme eylemi

Akif: Bir şeyde sebat eden. 2. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen. İ ’tikafa giren.

Akil: Akıllı, Rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş, yaptıklarının farkında.

Akimaş: Şelale

Akkan: Soyu pak insan.

Akkaş: Beyaz renkli yeşim taşı

Akkaya: Beyaz kaya.

Akkerman: Yüksek burçları olan kale .

Akkılıç: Kirlenmemiş kılıç.

Akkın: Arzulu, aşık.

Akköz: Ak renkte göz, ak kor

Akkurt: Beyaz renkli kurt.

Akkuş: Yırtıcı bir kuş türü.

Aklan: Hızlı akıcı derecik

Akman: Pak, beyaz, hoş insan.

Akmaner: Lekesiz yiğit, ak alınlı kimse

Akmeriç: Duru akıcı Meriç.

Akozan: İçten, duygulu şair.

Akönder: Güvenilir lider.

Aköz: Özü ak, temiz

Akpolat: Pak, zinde kuvvetli birey.

Aksal: birçok kalın direğin bağlı yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz Deniz veya dere taşıtı.

Aksan: Temiz, lekesiz ün.

Aksay: Ak renkte yassı taş, boz renkli kayalık yer.

Aksoy: Temiz cet, lekesiz ata.

Aksun: Temizlik, dürüstlük, veren.

Aksungur: Atmacaya benzer bir kuş, akdoğan

Akşın: Teni ve kılları ak renkli kimse

Akşit: Kutlu, uğurlu. Ak güneş, nur, aydınlık.

Aktan: Parlak sabahleyin manasındadır. Güneşin ağırma vakti.

Aktaş: Beyaz taş, kireçtaşı.

Aktay: Beyaz renkli beygir.

Aktekin: Parlak, ihtişamlı, temiz huylu.

Aktemür: Beyaz demir.

Akter: Beyaz ter

Aktimur: Vurma demir, akdemir

Aktolga: Ak kargı

Aktöre: Ahlakçı

Aktuğ: Kıymetli, önemli.

Aktuna: Duru, berrak akıcı Tuna nehri.

Aktunç: Beyaz tunç.

Aktün: Parlak gece, ışıklı gece

Aktürk: Beyaz, pak Türk.

Akünal: Pak ün sahibi olan

Akyel: Güneyden esen yel, lodos, (kimi yerde) doğudan esen esinti, (kimi yerlerde) kuzeyden esen rüzgâr, poyraz

Akyiğit: Pak ve güvenilir birey.

Akyol: Dürüstlüğün yolu.

Akyurt: İyi ve hoş bir vatan.

Akyürek: Yüreği pak olan, dürüst iyi kalpli.

Akyüz: Dürüstlüğü yüzüne vurmuş olan birey.

Ala: Karışık renkli, fazla renkli, alaca. 3. Kekliğin boynundaki siyah halka.

Alaaddin: Dinin yücesi, ulusu, büyüğü. Dini yüceltmek için din uğruna çalışan kimse.

Alaatin: Dini yükseltmek, yüceltmek için çalışan

Alacan: Renkli kişiliği olan.

Aladoğan: Bir kuş türü.

Alakoç: Kürkü girift renkli olan koç.

Alakurt: Derisi karmakarışık renkli olan kurt.

Alakuş: Tavus kuşu.

Alaner: Alan eri, meydan yiğidi

Alangu: Altın geyik

Alasay: Kişiliğiyle çevresinde hürmet uyandıran.

Alasoy: Fazla renkli bir soydan gelen.

Alatan: Seher vakti rengi.

Alataş: Karmakarışık renkli taşlar

Alatay: Karışık renkli tay.

Alatürk: Fazla renkli bir kişiliğe sahip olan.

Alaz: Ateş

Albora: Kırmızı fırtına.

Alcan: Iyi Kalpli, cesur

Alçın: Kırmızıya çalan ufak bir kuş

Alçin: Kızıl ve parlak renkli küçük bir kuş.

Aldemir: Ateşte ısıtılıp kırmızı ışık halkası getirilen demir Al-Demir.

Aldoğan: Bir tür doğan

Alem: Dünya, kâinat, ahali.

Alemdar: Sancak içeren, bayraktar anlamındadır. Önder.

Alen: Ermenice kökenlidir. Saygınlık başarı anlamlarında

Algan: Fetihler yapan.

Algın: Sevdalı, tutkun, vurgun, âşık, zinde, kaplı, keskin, iyi, güzel

Algur: Ölçülü Olma, sükunet.

Algün: Kızıl gün, al renkli Güneş

Alhan: Al renkli prens

Alışkın: Kırmızı renkli ışık.

Ali: Yüce, üstün, yüksek

Alican: Ulu olan can

Aligir: Yandaş, taraftar

Alikan: Hizan ’da yaşayan Kürt aşireti.

Bilgin: Bilen akıllı, çok kültürlü birey manasındadır.

Alinur: Işık saçan ulu kişi.

Aliş: Ali adının sevecenlik verilmiş biçimi.

Alişah: Ulu hükümdar.

Alişan: Ünü büyük.

Aliyan: Nusaybin, cizre arasında yaşamış.

Aliyar: Yar, arkadaş, sevgili anlamlarını taşır. Bunun yanında birleşik isimdir

Alkan: Kırmızı kan, soylu.

Alkım: Gökkuşağı

Alkın: Korkusuz, yiğit, kızıl kın.

Alkin: Korkusuz ve kin doymuş.

Alkor: Kıpkırmızı ateş, kızıl köz

Alkun: El gün, cümbür cemaat

Allahverdi: Allah ’ın inayetiyle anlamında.

Aloz: Haşin kimse.

Yüksek Dağ: Yiğit bir sıfat, kahraman anlamı taşır.

Alpagu/Alpagut: Kimsesiz düşmanla savaşan kahraman. 2. Eski Türklerde kurda bahşedilen bir ad.

Alpagut: Mülk mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit

Alpağan: Yiğit

Alpak: Cesaret sahibi, kahraman kişi.

Alpan: Etrüsk mitolojisinde bir tanrıça. Aşk tanrıçası, yeraltı tanrısı

Alpar: Yiğit, kahraman, yiğit er, yüksek dağ er, yiğit kişi

Alparslan: Korkusuz, yiğit, Soylu, aslan gibi anlamında

Alparslan/Alpaslan: Kahramanlar kahramanı.

Alpartun: Yiğit ve onurlu

Alpas: Kızıl pas al renkli pas

Alpaslan: Aslan gib yiğit

Alpat: Yiğit al

Alpay: Güçlü, gözü kara

Alpaydın: Yiğit ve aydınlık, yiğit ve akıllı yiğit ve açık fikirli

Alpayer: Enerjik ve delikanlı olan.

Alpbilge: Dinç ve aynı zamanda da akıllı olan birey.

Alpçetin: Yiğit ve çetin birey

Alpdemir: Yiğit ve demir gibi

Alpdoğan: Gözü Kara doğan

Alper: Yiğit birey

Alperen: Yiğit ve ermiş birey.

Alpergin: Yiğit ve ergin, yiğit ve olgun

Alpermiş: Yiğit ve ermiş kişi

Alpertunga: Bir Türk destanı kahramanı.

Alpgiray: Kırım hanlarından, "Giray" Kırım hanlarına bahşedilen bir ünvan

Alphan: Yiğit han.

Alphun: Yiğit.

Alpkan: Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan

Alpkartal: Yiğit kartal.

Alpkutlu: Yiğit ve uğurlu, uğurlu yiğit

Alpman: Yiğit kimse

Alpsoy: Soyca yiğit olan.

Alpsu: Yiğit ve su gibi.

Alpsü: Yiğit asker, yiğit subay, yiğit er

Alptekin: Yalnız ve uğurlu gözü kara birey

Alptuğ: Yiğit tuğu, yiğitlik simgesi.

Alptuğrul: Yiğit tip kuş, yiğit doğan

Alpyürek: Yüreğinde cesaret, yer alan.

Alsan: Yiğitlik sanı.

Alsoy: Soyu sıcak insanlardan oluşan.

Altan: Altın

Altaner: Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak

Altar: Tapınaklarda üzerinde dini törenler yapılan taş, masa

Altaş: Kızıl renkli taş.

Altay: Asya ’da Batı Sibirya ile Moğolistan ’ı ayıran dağlık alan.

Altemur: Kırmızı demir

Altemür: Kızıl renginde demir.

Altınbaran: Altın gibi kıymetli.

Altınel: Altın gibi kişiliğe sahip olan.

Altıner: Altın gibi kıymetli kimse

Altınhan: Paha Biçilmez kahraman.

Altınkaya: Altın gibi parıldayan kaya.

Altınkılıç: Altın gibi kıymetli kılıç.

Altınok: Altın gibi değerli ok.

Altınöz: Özü altın gibi olan kimse

Altınsoy: Değerli bir soydan gelen.

Altıntuğ: Çok Değerli tuğ

Altmay: Altın gibi değerli ve ay gibi ışıklandırılmış.

Altuğ: Kırmızı tüy.

Altuna: Kızıl renkli Tuna.

Altunç: Kızıl tunç.

Altuner: Paha Biçilmez kimse, altın yiğit.

Alvin: Soylu dost.

Alya: (Arapça.) Er. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema.

Amade: Hazırlanmış, istenen, dilek.

Amber: Aroma. 2. Güzellerin saçı.

Amil: Etkin olan

Amir: Resmi, şenlendiren

Ammar: İlk Müslüman olanlardan

Anak: Kibar, kibar bey. 2. Soyu pak olan.

Anapa: Esas, başlıca, köken.

Andaç: Ajanda, hatırlatıcı. 2. Anılar, hatıralar.

Andak: Ak yemin, pak yemin, diken, sellerin oyduğu yar

Andarkan: Ateşin efendisi, eski Kırgızlarda bir bitki tanrıçası

Anday: And içmek, ant içmek

Andıç: Hatıralar, hediye, hediye.

Anı: Yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra

Anıl: Kasıt, maksat.

Abide: Anıt

Anlı: Namı yürümüş olan.

Ansıma: Hatırlanmayı ummak.

Ant: Yemin, söz verme.

Anter: Arap edebiyatında kahraman.

Anya: Kutsal kitapta adı geçen İsrail peygamberi

Apa: Büyük kız kardeş, abla

Apan: Aniden

Apaydın: Işıklar içinde, fazla aydınlık

Ape: Amca, büyük.

Ar: Ateş .

Arabul: Aracılık yap, iki yanın arasını bul, ara ve bul

Araf: Cennet ve cehennem arasındaki yer.

Arafat: Mekke'de bir tepenin adı

Aral: Büyük bir göl

Aram: Sakin, huzurlu.

Aran: Sıcak yer, ova, ılımlı yer. At ahırı.

Aras: Kalın Yün, Beygir kılı anlamında (Aras nehri)

Arat: Yürekli gözü kara

Araz: İşaret, alamet

Arbas: Çok enerjik erkek

Arbaş: Mavi gözlü ve sarı saçlı erkek, yaramaz

Arbay: Iddiasız insan.

Arca: Çam ağacı, pak

Arcan: Temiz saf, namuslu

Arda: Asa, göze çarpan için dikilen değnek. Ardıl, sonra gelen, halife.

Ardakan: Arda nehri civarındakilerin soyu

Ardıç: Hoş kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen bir ağaç, dağ servisi, çamgillerden kokulu bir ot

Ardıl: Arkadan gelen, daha sonra gelen (ilk veya birkaç çocuktan sonra doğan), öncekinden daha sonra, arkasından gelen

Ardil: Yürek ateşi.

Aref: Öyle maruf, fazlaca bilinen. Arif, anlayışlı ve bilgili

Arel: Dürüst ve temiz kimse.

Aren: Kum tanesine.

Arer: Pak ve güvenilir birey.

Ares: Mitolojide geçen savaş tanrısı

Argın: Halsiz, halsiz

Argon: Alev rengi.

Arguç: Gururlu.

Argun: İlhanlı hükümdarlarından biri

Argüden: Erdemlilik ardındaki olan.

Argüder: Erdemlilik ardındaki olan.

Argün: Pak gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün.

Arhan: Pak han, pak idareci, yiğit han

Arıbal: Arının yaptığı bal, arı balı, tatlı kimse, hoş kimse, katışıksız, bal, temiz bal, saf bal

Arıbaş: Temiz kimse, işine düşkün kimse, arı gibi çalışan baş

Arıca: Temizce arı gibi

Arıcan: Pak kimse.

Arıç: Dirlik, düzenlik, uzlaşma

Arıel: Doğru, temiz kimse, pak elli

Arıer: Temiz er, katışıksız, er, temiz kimse

Arığ: Arı, temiz, saf, katışıksız, eti yağı erimiş, arık çelimsiz

Arık: Eti yağı erimiş, kuvvetsiz

Arıkal: Pak kal

Arıkan: Saf kan, temiz kan, soylu kan.

Arıkar: Yardım, tezgâhtar.

Arıker: Temiz kimse, cılız erkek

Arıkut: Pak ve kutlu

Arıman: Dürüst ve pak kişi

Arısal: Arı gibi gayretli

Arısan: Adı, sanı temiz kimse

Arısoy: Temiz ata, soyu temiz kimse

Arış: Kağnı otu

Arıt: Arınmasını sağla, pak bir duruma getir, arılaştır

Arıtan: Temiz bir duruma getiren, temizleyen

Arıtaş: Pak taş

Arıyüz: Temiz yüz, temiz yüzlü

Ari: İran ’dan geçerek Kuzey Hindistan ’a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse.

Arif: Haberdar Olan, akıllı

Aril: Arınmak, tohum zarı.

Arin: Temiz, saf

Arjen: Volkan alevi

Arjin: Yaşam ateşi, yiğit.

Dost: Birbirlerine karşı sevgi ve anlama bildiren kişilerden her biri, bir işte birlikte bulunanlardan herkes

Arkan: Arı kan, temiz kan, soylu kan

Arkın: Arkada, geride olan, ağır, yavaş, ağırbaşlı atıl

Arkış: Haberci. 2.Kervan.

Arkoç: Temiz ve güçlü.

Arkun: Yavaş, geri kalan.

Arkut: Pak ve uğurlu arı ve kutlu

Arma: Yelken takımı, halat, ip, seren, 2. Bir devletin, bir hanedanın ya da bir şehrin sembolü olarak kabul

Armağan: Birini mutlu etmek, mutlu etmek için verilen şey, armağan. 2. Ödül. 3. Bağış, ihsan.

Arman: İstek, amaç, içten, temiz insan, arı insan.

Armanç: Amaç.

Armin: Özgürlük ve barış yanlısı.

Arol: Arı ol, işine düşkün ol

Arpad: Arpacık.

Arpağ: Büyü sihir

Arpak: Sihir, büyü.

Arpat: Hun Uygur halkının önderi. Arpatlar hanedanının kurucusu.

Arpınar: Su gibi temiz.

Arsan: Temiz adlı

Arsen: Kurtuluş, hür.

Arslan: Kuvvetli, yırtıcı.

Arslaner: Aslaner

Arsoy: Arısoy

Artaç: Utanma duygusunu baş tacı eden

Artam: iyilikçilik, doğruluk, erdem.

Artanç: ince ruhlu, aklıselim, sanatkar.

Artemis: Orman ve savaş tanrıçası

Artuç: Ucuna sivri demir eklenmiş mızrak.

Artuk: Artmış olan, büyüyen, üstün, ünlü Selçuklu emiri

Artun: Kendine güvenen, onurlu, sakin.

Artunç: Arı tunç, katışıksız tunç.

Aru: Arı, katışıksız

Arukan: Soylu kan, pak kan, arı kan

Arya: Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genelde kendi içinde bütünlüğü olan parça.

Aryüz: Arı yüz, pak yüzlü

Arzık: Dine fazla tabi kimse, sakin, insancıl

Arzüdar: hevesli.

Asaf: Vezir. 2. Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. hz. süleyman ’ın ünlü veziri. süleyman (a.s.) ’ın en fazla güvendiği kişiydi. Neml suresinde anlatılanlar Asaf üstüne yorumlandı, daha sonra padişahın vezirlerine Asaf unvanı verildi.

Asal: Bir şeyde unsur olan, esas

Asan: Gizli.

Asar: Vezir, nazır, bakan.

Asgar: Minik, minik

Asıf: Fazla şiddetli esen yel

Esas: Esas, ilk önce gelen, bir şeyin kendisi, başka biri yok, kök, köken, gerçeklik

Asım: Temiz, namuslu, sağlam karakterli.

Asi: Başkaldırıcı, dikbaşlı.

Asil: Yüksek duygularla hareket eden birey; soyu sopu kesin, sağlam soylu birey demektir.

Aslan: Gürbüz, cesur, yiğit adam

Aslaner: Yiğit erkek, yiğit kimse, aslan gibi kimse

Aslanhan: Aslanların aslanı.

Asli: Esas, tek.

Asrın: Bu asıra ait, bu devire yerinde

Asri: Çağdaş.

Asur: Mezopotamya ’da bir devlet ve bu devletin halkı.

Asutay: Afacan, geçimsiz tay, yaramaz çocuk

Aşan: Öte yanlamasına geçip giden, yüksek bir yerin, ötesine geçen, Uygur yazıtlarında geçen bir isim

Aşar: Aşıp gider, öte yana geçer

Aşık: Bir kimseye veya bir şeye aleyhinde fazla sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse.

Aşir: Cana Yakın dost, dost

Aşkan: Renk, beniz

Aşkın: Ölçüyü kaçırmış olan, coşkun. 2. Muadillerinden yeğ, üstün. 3. Pozitif

Aşkınay: Ay ’ın fazla değişik ve fazla hoş görünmesi.

Aşkıner: Üstün er, üstün kimse

Soy: Soy

Atabay: Saygın ve varsıl kimse, Seçuklu döneminde bir unvan, atabey

Atabek: Selçuklu döneminde şehzadeleri eğiten kimse.

Ataberk: Selçuklu Devleti ’nde şehzadelerin terbiyesiyle vazifeli şahıs, lala.

Atabey: Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan24

Atacan: Hoşgörüsü olan kimse, babacan.

Ataç: Atalardan sürüp gelen

Atadan: Atalardan sürüp gelen, ataç

Ataeli: Cet yurdu, ataların doğup büyüdüğü, yaşadığı yer

Atagün: Büyüklerin günü.

Atahan: Büyük yönetici, soy durumundaki han.

Saldırı: Atılgan yiğit, iyi kalpli

Atakan: Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran88

Ataker: Atılgan yiğit, atılgan ve yiğit

Atakol: Atılgan ol

Atakul: Ataya kul, ataya kul olan, ata kulu, lala

Atakurt: Kurt soyundan gelen.

Atalay: Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse

Atalay/ Atılay: Kolaylıkla ileri atılabilen, gözü kara kimse

Ataman: Kazak lideri

Atamer: Benim atam er kişidir, yiğit atam.

Ataner: Senin atan er kişidir, yiğittir

Atanur: Atasından aldığı nuru taşıyan.

Ataol: Gelecek kuşaklara baba, cet olasın

Ataöv: Soy seni övsün

Atar: İleriye fırlatır. 2.Gücü yeten.

Atasagun: Hekimlerin babası, atası

Atasan: Soyuyla meşhur olan, övünen birey.

Atasay: Atayı say, ataya hürmet göster

Atasev: Atayı, ataları, babayı sev

Ataseven: Atasını, babasını seven

Atasever: Atalarını seven kimse.

Atasevin: Atalarınla sevin

Atasoy: Soy soyu, atadan

Atasöz: Büyük sözü dinleyen.

Atasü: Asker babası, asker atası

Ataullah: Allah'ın armağan ettiği birincil erkek çocuk, Allah'ın bağışladığı, armağan ettiği, ihsanı, lütfü

Atay: Herkesçe tanıdık, tanınmış, meşhur

Ateş: Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması

Atıf: Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan / Bir şeye yönlendirilen

Atıl: Fırla

Atılay: Kolaylıkla ileri atılabilen, gözü kara kimse

Atılgan: Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak her zaman ileriye atılan, Girişken, tez canlı

Atılhan: Dinamik hükümdar.

Atım: Atılan bir şeyin gidebildiği uzaklık

Atınç: Atılgan, hamle

Atik: Fazla süratli davranan, çevik

Atilla: Hunların “Tanrının Kırbacı” denilen büyük hükümdarı

Atlan: Soy bin, at sahibi ol

Atlas: Üstü ipek, altı pamuk kumaş, büyük harita.

Atlı: Atı olan, iyi bir adı bulunan, ünlü, tanınmış, adlı

Atlığ: Namlı, ünlü.

Atlıhan: Atlı idareci.

Attila: Hun imparatoru

Atuf: Birine sevgisi olan, sevgi duyan. Allah ’a aleyhinde sevgi duyan

Avar: Orta Avrupa ’da yaşamış bir Türk boyu.

Avcı: Avlanmayı seven ya da avı kendine meslek edinen kişi. 2. Bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran tanıtan kimse.

Avedis: İyi haber getiren kişi

Aver: Sert ve dikey bakışlı kişi.

Avni: Yardım Etmek, iyilik etmek, yardımla ilgili

Avşar: Bir Türkmen boyu.

Avunç: Avuntu, avuntu.

Ay Temiz: Ay gibi berrak ve temiz olan.

Ay Timur: Ay gibi ışıltılı ve demir gibi sağlam.

Ayalp: Ay gibi güzel ve yiğit.

Ayanç: Hürmet

Ayas: Duru ve atıl havada meydana çıkan kuru soğuk, ayaz

Ayata: Eski Türklerin inanışına tarafından gökyüzünün ikinci katında oturan tanrı, Ay tanrısı

Ayaydın: Çok parlak, ay gibi aydınlık, mehtap

Ayaz: Duru ve hareketsiz havada meydana çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve Ay ışıklı gecede Çıkan soğuk.

Ayaz Ada: Soğuk ve sakin hava

Aybala: Ay gibi çocuk, Ay gibi aydınlık ve güzel çocuk.

Aybar: İnsanda hürmet uyandıran dış görünüş, görkem

Aybars: Ay gibi aydınlık vegüzel, pars gibi yırtıcı.

Aybay: Ay kadar güzel ve zengin

Aybek: Hindistan komutanı.

Ayberk: Kuvvetli

Aybey: Ay gibi doğan erkek, bey

Aybora: Ay dek güzel, kasırga dek yok edici, ay ve kasırga

Ayca: Yüzü ay gibi aydınlık ve güzel olan

Ayçetin: Ay dek hoş ve çetin.

Aydar: Kakül, Manas destanındaki kahraman.

Aydemir: Demir kadar sert kimse manasındadır.

Aydın: Bilge.

Aydınalp: Aydınlık ve yiğit.

Aydınay: Ay ’ın çok parlak hali.

Aydınbay: Saygıdeğer ve de akıllı olan kimse.

Aydınbey: Saygın ve de bilgili olan kimse, bilge birey.

Aydınel: Parlak yer, ışıklandırılmış yer.

Aydıner: Parlak yüzlü kimse.

Aydınol: Okumuş ve akıllı biri ol.

Aydıntan: Işıklı sabah vakti, aydınlık sabahleyin vakti

Aydıntuğ: Üstüne ışık düşmüş tuğ.

Aydınyol: Doğruyol.

Aydinç: Ay gibi güzel, ışıklı ve sağlıklı.

Aydoğan: Ay gibi doğmuş olan.

Aydoğdu: Ay gibi doğmuş olan, ay gibi doğan

Aydoğmuş: Ay gibi doğmuş, ay dek güzel olan

Aydolun: Dolunay gibi.

Ayet: Kuran surelerindeki cümlelerin her biri.

Aygün: Ay gibi aydınlık ve ışıklandırılmış güzel gün

Ayhan: Büyük hükümdar

Ayık: Halden Anlayan, uyanık, açıkgöz, akıllı

Aykaç: Güzel söz söyleyen, ozan

Aykal: Aydınlık kal.

Aykan: Kanı ay gibi parlak ve temiz Ay Kanlı.

Aykın: Işıltılı kın.

Aykul: Ay gibi kutlu, ay dek uğurlu

Aykurt: Üzerine ay ışıltısı düşmüş kurt.

Aykut: Ay gibi şanslı.

Aykutalp: Uğurlu, cesaretli.

Aykutlu: Ay gibi hoş ve uğurlu, şanslı ay

Ayman: Ay gibi hoş kimse

Aymete: Hun İmparatoru Mete ’nin bir adı.

Aymutlu: Ay gibi hoş ve mutlu.

Aypar: Görkem, hürmet uyandıran görünüm, aybar

Aypars: Ay gibi hoş ve pars gibi yırtıcı

Aypolat: Ay gibi hoş ve polat gibi sağlam.

Aysal: Işık Halkası ilişkili, ay gibi.

Aysar: Ayın etkisiyle huyu değişen kimse

Aysoy: Parlak soydan gelen.

Aysungur: Ay gibi güzel, sungur, gibi, akdoğan gibi avlayıcı kimse

Aytaç: Başında ay gibi ışıklandırılmış taç yer alan.

Aytar: Olanları belirten, haber veren

Aytek: Ay gibi.

Aytekin: Ay gibi parlak ve biricik. Paha Biçilmez.

Aytemur: Ay gibi hoş ve demir gibi sağlam

Aytok: Ay gibi hoş ve tok

Aytolun: Dolunay.

Aytop: Yuvarlak ay, nurtopu gibi

Aytuğ: Mızrağın ucuna yapılmış ayın üzerine yapılan tüy.

Aytuna: Ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi ihtişamlı.

Aytunca: Ay gibi hoş ve Tunca Irmağı gibi ihtişamlı

Aytunç: Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam.

Aytün: Aylı gece

Aytürk: Ay gibi hoş ve Türk gibi zinde

Ayvaz: koca, benzeyen. Hoş, yakışıklı.

Ayyüce: Yücelerdeki Ay

Azad: Bağımsız olan.

Azadi: Bağımsızlık, serbest.

Azam: En büyük, yüce.

Azamet: Büyüklük, ululuk, Yücelik. 2. Gurur. 3. Görkem, heybet. 4. Çalım, kurum. 5. Debdebe.

Azametdin: Dinin yüceliği.

Azat: Özgürlük, kimseye tabi olmayan.

Azem: Arkadaş. dost.

Azer: Ateş

Azim: Bir şeyler yapmak için kararlı birey, azmeden, azimli

Aziz: Övünç sahibi ulu, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün

Azmi: Kemikli, kemikle ilgili, azim sahibi

Aznavur: Gözü Kara, kahraman, yiğit.

Azrak: Çok az bulunur, değerli
 

 

3‘B ’ İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları‘B ’ İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları <>

 

Babacan: Arkadaşça, olgun, güvenilir kimse.

Babaç: Azameti olan, abartılı.

Babayiğit: Güçlü kuvvetli. 2. Mert, korkusuz adam, külhanbeyi. 3. Bir girişimde kendine güvenebilecek

Babek: Kafkas kökenli ayaklanma kahramanı

Babür: Hindistan aslanı

Babürşah: Moğol Devleti'ni kuran hükümdar

Badak: Küçük, küçük yapılı

Badakalp: Ufak Tefek yiğit

Badi: Rüzgarla ilgili

Bafun: Tunç.

Bagatur: Yiğit, kahraman, batur, alp, bahadır

Bagay: Yaramaz, afacan.

Bager: Karla birlikte esen şiddetli rüzgar, fırtına

Bağatur: Yiğit, kahraman, gözü kara.

Bağdaç: Bağdaşan, uyuşan dost

Bağdaş: Dost, yakın dost.

Bağır: Göğüs. 2. Ok yayı ve dağda orta birim.

Bağış: Bağışlamak işi ya da biçimi. 2. Bağışlanan şey, hibe.

Bağışhan: Hükmeden bağışlayıcı.

Baha: Layık, güzellik

Bahadır: Yiğit, kahraman, saldırı, gözünü daldan budaktan esirgemeyen

Bahadırhan: Güce ve kuvvete hükmeden.

Bahai: Samimi toplum ilişkisi kuran.Toplumun bir parçası olan.

Bahattin: Dinin güzelliği.

Bahir: Derya, deniz

Bâhir: (ba

Bahra: Eski bir sınır kalesi

Bahri: Denizci, denizle ilgili

Bahşı: Alim, hoca. 2. Saz şairi, âşık. 3. Doktor.

Bahti: Yazgıyla ilgili olan.

Bahtiyar: Mutlu, uğurlu

Bakanay: Açık, apaçık. 2. Gökyüzünde duran ay.

Bakır: Kızıl renkli maden

Bakırhan: Bakır gibi işe yarayan hükümdar.

Baki: Daimi, sürekli

Baksı: Bilgin, öğretmen. 2. Saz şairi, âşık. 3. Hekim. bk. Bahşı

Bakur: Kuzey.

Bala: Yavru, çocuk.

Balaban: Bir tür yırtıcı kuş, kocaman tür bir cins Doğan

Balabey: iri cüsseli ve saygı duyulan kişi.

Balaman: İri, büyük. 2. Şişman, gürbüz kimse. 2. Atmaca, doğan vb. yırtıcı bir kuş. bk. Balaban

Balamir: Tarihimizde bir kağan, hükümdar

Balatekin: Küçümen ve biricik, minik şehzade

Balatürk: Kuvvetli adaleli Türk.

Balay: Ay yüzlü

Balaz: Ağaç, sürgün.

Balbal: Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen taş.

Balbay: Bal-bay.

Balbey: hayırsever, toleranslı, saygıdeğer ve sevecen birey.

Balcan: Bal gibi şirin ve tatlı olan.

Baldaş: Bal gibi tatlı, taş, gibi sağlam, sert

Baldemir: Sevimli ancak yeri geldiğinde de demir gibi sert olabilen kişi anlamında

Baler: Bal gibi tatlı kimse, bal gibi erkek, yiğit

Balhan: Bal gibi tatlı yöneten.

Balı: Büyük kardeş. 2. Sevgi gösterilen kimse. 3. Veli, ermiş.

Balıbaş: Ermiş kimse.

Balıbey: Değerinde bahşedilen olgun bey.

Balibey: Bedel bahşedilen olgun bey. bk. Balıbey.

Balk: Yıldırım. 2. Parıltı, parlayış.

Balkan: Sarp ve geniş ormanlıklarla bezeli sıradağlar.

Balkı: Yıldırım, ışık, parlayış.

Balkır: Işıl ışıl parıldar, ışık saçar

Balkırtan: Tan ışığı.

Balkış: Hoş geçen bir kış mevsimi anlamında.

Balkoç: Bal gibi tatlı ve sevimli yiğit.

Balla: şimşek, ışık, parlayış.

Balsan: Sevecen ve hükümdar anlamında.

Baltaş: Bal gibi tatlı, taş gibi sağlam, sert

Bangu: Çığlık, tiz, ses, yüksek ses, bağırtı, yankı

Barak: Akıllı birey, şaşkın

Baran: Yüce, ulu, yüksek, kocaman.

Baran Ege: yağmur mevsimi, büyük yüce

Baranalp: Zinde yiğit

Baransel: Güce, kuvvete ait

Baray: Ezeli, öncesi olmayan, öncesiz.

Barayı: Öncesi, başlangıcı olmayan.

Barbaros: Büyük denizci, kırmızı sakal

Barça: Hükümdar

Barçın: İpekli bir kumaş.

Barın: Zor, güç.

Barıştırma: Anlaşma, sulh.

Barışcan: Barışı içten gelen isteyen.

Barışkan: Barışçıl

Barışta: Barış zamanı doğmuş olan

Barik: Gizli, ince, narin. 2. Parıldayan.

Barka: Büyük bir değişiklik sandal

Barkal: Sağlam, kuvvetli, sert ol

Barkan: Arap çöllerindeki kumul yapısı

Barkev: Armağan

Barkın: Gezip, dolaşan, seyyah, yolcu

Barksal: Güçlü, sağlam.

Barlas: İyi savaşçı

Bars: Arının oğul vermesi.

Bartık: Heykel.

Bartu: Eski bir hükümdar.

Bartunç: Dinç tunç.

Baruk: Vaktiyle kalan kişi.

Barut: Yanıcı, yakıcı madde

Basim: Cana Yakın birey

Baskan: Düşmanı alt etme, yengi.

Baskı: Zor uygulamak

Etken: Beklenmeyen ani saldırı

Basri: Görebilen, görme ile ilgili, görebilmek.

Başağa: Ağaların başı, kıdemli

Başar: Yaptığın işlerde başarıya ulaş, başarılı ol.

Başaran: Ereğine ulaşan, işlerini yapan.

Baskın: Hepsinden üstün, benzerlerinden üstün, başat, en ilk olarak gelen

Başaydın: Aydınlık baş.

Başbay: Çok varsıl kimse, baş zengin

Başbuğ: Eski Türklerde ordunun başındaki komutanlar ya da hükümdarlar.

Başdemir: Demir gibi sağlam.

Başdoğan: İlk doğan

Başeğmez: Zinde, baş eğmeyen, yenilmez

Başer: Ilk Önce gelen kimse, ilk önce gelen er.< Erkek İsimleri 2022: Duyulmamış, Farklı, Yeni Nesil, Popüler, Havalı, Bilinmeyen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?, başlık adı altında Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir. Erkek İsimleri 2022: Duyulmamış, Farklı, Yeni Nesil, Popüler, Havalı, Bilinmeyen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir? haberini okudunuz. Türkiye de en çok Okunan Haber sitelerinden biri olma mutluluğu içerisindeyiz. Siz değerli okuyuculara teşekkürü bir borç biliriz.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum