Civa oda sıcaklığında neden sıvıdır?

Acaba civanın sıvı olmasının nedeni nedir? sorusunun yanıtı detaylı açıkladık. İşte o detaylar;

Civa oda sıcaklığında neden sıvıdır?
Editör: 15Haber
09 Mayıs 2022 - 15:14
Cıva, periyodik tablodaki tek sıvı element olmasa da (Br2 de sıvıdır, ancak brom bir element değil, başka bir madde olan iki atomlu bir moleküldür), tek sıvı metaldir (ortam sıcaklığına kadar). Cıvanın sıvı olmasının en basit açıklaması, atomlar arasındaki bağın zayıf olması ama aynı zamanda o kadar yetersiz ki neden zayıf olduğu sorusu bir anda akla geliyor ki bu çok mantıklı bir soru.

civa nedir?

İlk olarak, diğer metallerin neden güçlü olduğunu açıklamaya yardımcı olabilir. Metallerin birçok özelliğini açıklamada faydalı olan bir metal iyonları denizinde yüzen serbest elektronlar teorisi oldukça faydalıdır. Yani metallerin değerlik elektronları metaller tarafından paylaşılabilir, bu da atomlar arasında bir tür serbest elektron transferine yol açar. bu, metallerin termal ve elektriksel iletkenliğini çok iyi açıklar.

Çok fazla ayrıntıya girmeden cıvaya gelirsek, cıvanın en dıştaki 6s2 elektronları "nispi büzülme" denen bir olguyla atomun merkezine çok daha yakın durur ve diğer cıva atomlarıyla paylaşılmasını engeller. Metallerin elektron paylaşamaması, atomlar arasındaki bağı zayıflatır, bu da atomların daha serbest hareket edebileceği, yani fazla sıvı olduğu anlamına gelir.

Atomik veya moleküller arası bağlar ne kadar zayıfsa, madde o kadar kolay erir veya kaynar. Bu kez de cıvanın üst döneminde olan kadmiyumda neden aynı büzülme gözlenmediği sorusu akla geliyor. Kadmiyumun erime noktası da diğer metallere göre çok düşüktür ve 300°C civarındadır. Kadmiyumun üst döneminde bakırın erime noktası 400°C civarındadır. Bu durumda atomun büyümesiyle bu büzülmenin arttığını ve onu sıvı hale getirmek için yeterince etkili olduğunu düşünebiliriz.

Bir cıva alt periyodundaki atoma baktığımızda, yapay olarak elde edilen 112 atom numaralı Ununbiyum'un radyoaktif olduğunu ve 240 mikrosaniyelik bir yarı ömre sahip olduğunu görüyoruz, bu nedenle fiziksel hali ölçülemedi, ancak sıvı olduğu tahmin ediliyor.

Sonuç olarak son yörüngede 4s2, 5s2, 6s2 ve 7s2 elektronlu elementler atomlar arası büzülme etkisinden dolayı zayıflar ve atom çapı arttıkça bu etki artar. Atom çapı arttıkça bu etkinin neden arttığını tam olarak bilmiyorum.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum