CHP'den Yargıtay'a Kaftancıoğlu yanıtı: Yasada olmayan yetki kullanıldı

CHP'den Yargıtay'a Kaftancıoğlu yanıtı: Yasada olmayan yetki kullanıldı, Gündem Haberleri.

CHP'den Yargıtay'a Kaftancıoğlu yanıtı: Yasada olmayan yetki kullanıldı
Editör: 15Haber
20 Haziran 2022 - 16:20
CHP'den Yargıtay'a Kaftancıoğlu yanıtı: Yasada olmayan yetki kullanıldı, Gündem Haberleri. İşte o detaylar;

CHP Genel Merkezi, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili siyasi parti üyeliğini düşürme kararı üzerine Yargıtay Başsavcılığına cevap verdi.

Yanıtta şu ifadeler yer aldı:

Ilk Önce Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere Türkiye ’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, 5237 sayılı Türk Cinayet Kanunu ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine dobra dobra aykırı olan işleminizin gerekçesi olarak 5252 saylı Türk Suç Oluşturan Kanunu ’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ’un 3. maddesi, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ’nun 158 ve 159. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ’nun 11. maddesi gösterilmektedir.

Türk Ceza Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yönünden değerlendirildiğinde; Tüzük Mahkemesi ’nin Türk Suç Oluşturan Kanunu ’nun 53. maddesiyle ilgili olarak 2015 yılında verdiği iptal kararı gereği, infaz sürecinde TCY hükümleri gereğince parti üyeliği etkilenmemektedir. Bir lahza için, her iki kanun açısından da Canan Kaftancıoğlu ’na bahşedilen cezanın üyeliğinin düşmesine sebep olduğu varsayılsa bile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, partimize vakit vererek aykırılığın giderilmesini isteyebileceği ve bu aşamadan sonradan Anayasa Mahkemesi ’ne başvurabileceği gibi, doğrudan da Anayasa Mahkemesine başvurarak, bu aykırılığın giderilmesi konusunda Siyasi Partiler Yasası ’nın 104/2. maddesi uyarınca uyarı kararı verilmesini istemesi gerekmektedir. Yasa gereğince ihtar kararı ile partimize 6 aylık bir süre tanınmaktadır. ihtar kararına uymamanın yaptırımı, Tüzük Mahkemesince 2009 yılında iptal edildiği ve bunun yerine bir düzenleme yapılmadığı için, öğüt kararına uymamanın yaptırımı da yasal olarak bulunmamaktadır.

Görüldüğü gibi Başsavcılığınız yasada olmayan bir yetkiyi kullanarak bir işlem tesis etmiştir. Yargıtay Başsavcılığı yasanın vermediği bir yetkiyi kullanarak bir parti üyesini sicilden silemez.

Nihayet Başsavcılığın işlemi ile ilgili son bir hususa daha bahsetmek zorunluluğu vardır. Tüzük ’nın 40. maddesinin 2. fıkrası gereğince “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini ayrıntıları ile belirtmek zorundadır”. Başsavcılık işleminde bu yollar ve merciler belirtilmemiştir. Nedeni sahiden böyle bir işlemin yasada düzenlenmemiş olmasıdır. bununla beraber, açık Tüzük hükmü karşısında sormak gerekli ülkü gelmiştir. Bu işleme karşısında kime ve hangi koşullarda kullanım yapılacaktır?

Hukuken asla benimsenemeyecek yorumunuza esas teşkil ettiği görünüşe göre 5252 sayılı Türk Suç Oluşturan Kanunu ’nun Yürürlük ve Dilekçe Şekli Hakkında Kanun ’un 3. maddesi ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ’nun 11/4. maddesi tek başına yorumlandığında deha Başsavcılığınızın vardığı sonucun hukuka aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Bahse konu hükümlerin Türk Cinayet Kanunu ’nun 5 ve 53. maddeleri karşı, bilhassa Tüzük Mahkemesi ’nin Türk Canice Kanunu ’nun 53. maddesinin 1(b) hükmünü iptal eden 08.10.2015 gün ve E:2014/40, K:2015/85 sayılı kararının, kaynağını Anayasa ’nın 2, 12 ve 67. maddelerinden alan gerekçesi dikkate alındığında, Başsavcılığınızın varmış olduğu sonucun ne denli indi olduğu açık ve seçik olarak anlaşılmaktadır.

SONUÇ BİZİ ŞAŞIRTMAMIŞTIR

Sayın Başsavcı,

Hukukun temel ilkelerinden iyice kopmuş bu kişiselleştirilmiş yanılgılı sonuç üzülerek belirtmeliyiz oysa bizleri şaşırtmamıştır.

Anımsatmak isteriz ancak sıfatınızdaki “Cumhuriyet” kelimesi, tam bir serbest ve tarafsızlıkla görevinizi ifa ederek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hükümlerine eksiksiz uymanızı zorunlu kılmaktadır. Meşruiyetinizin temeli budur. Aksine tavır, makamı değil ama makamı işgal edenleri münakaşacı kılacaktır. Temennimiz, son yıllarda güvenilirliği büyük ölçüde tartışılan yargının, yargı ettiği güvene kavuşabilmesini sağlayabilecek ilk adımı atarak hukuka tutarsız, yanlı kararınızdan hemen dönmenizdir.

Sizi görevinizi ifa ederken hukukun çizdiği yasal sınırlar içerisinde davranmaya davet ediyoruz.”

CHP'den Yargıtay'a Kaftancıoğlu yanıtı: Yasada olmayan yetki kullanıldı, başlık adı altında Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir. CHP'den Yargıtay'a Kaftancıoğlu yanıtı: Yasada olmayan yetki kullanıldı haberini okudunuz. Türkiye de en çok Okunan Haber sitelerinden biri olma mutluluğu içerisindeyiz. Siz değerli okuyuculara teşekkürü bir borç biliriz.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum