Bu sözler sizi işinizden edebilir! Yargıtay'dan emsal karar...

Bu sözler sizi işinizden edebilir! Yargıtay'dan emsal karar..., İşyerindeki olumsuzlukları dile getiren bir emekçi, yönetime gönderdiği elektronik postada bir mesai arkadaşı hakkında ‘eksik ve cehalet abidesi ’ ifadesini kullandı.

Bu sözler sizi işinizden edebilir! Yargıtay'dan emsal karar...
Editör: 15Haber
11 Ocak 2022 - 13:28
Bu sözler sizi işinizden edebilir! Yargıtay'dan emsal karar...,

İşyerindeki olumsuzlukları dile getiren bir emekçi, yönetime gönderdiği elektronik postada bir mesai arkadaşı hakkında ‘eksik ve cehalet abidesi ’ ifadesini kullandı. İşveren, mesai arkadaşına o ifadeleri kullanan işçiyi kovdu.

İş Mahkemesi ’nde işe iade davası açan davacı işçi, şirkette emekçi sıfatı ile sürekli olarak çalışmakta iken aynı meslek yerinde çalışan 12 emekçi ile birlikte haksız olarak işverence feshedildiğini, fesih gerekçesi olarak üstteki seviye yöneticilere atılan e-postada yer alan ifadelerin gösterildiğini kaydetti.

Davalı şirketin sunduğu gerekçelerin yasal dayanaktan mahrum ve fena niyetli olmakla birlikte iş akdinin haklı nedenle feshettiği iddiasının kabul edilebilir yanının bulunmadığını öne sürdü.

Feshin ana nedeninin müvekkili ile beraber çalışan ve meslek akdi feshedilen 12 işçinin sendika üyesi olduğunu hatırlattı. Duruşma, davanın reddine hükmetti. Kararı davacı emekçi temyiz edince devreye Yargıtay girdi.

“AKLA YATKIN ELEŞTİRİ BOYUTUNU AŞAN İFADELER”

Yüksek Mahkeme kararında; davacının imzasının da bulunduğu yazıda üretim müdürüne hitaben, ‘beceriksiz ve cahillik abidesidir. Sıralayacak olursak bunlar kim, niçin ve neye kadar seçtiğini merak etmekteyiz ’ ifadelerinin yer aldığına uyarı çekildi. Kararda şöyle denildi:

“Mevcut bu ifadeler, işverenin idare şeklini ve uygulamalarına akla uygun eleştiri boyutunu aşıp, hakkında bu ifadeleri kullandıkları kişiyi, meslek becerisi ve bilgisinin beceriksiz olduğunu ağır bir dille eleştirmeleri sebebi ile rencide eder nitelikte olduğu ortadadır.

Haysiyet ve namusuna dokunacak sözler zarfında bulunmadığı ve bir ağız dalaşı esnasında kişinin yüzüne karşı söylenerek stres yaşanmasına, kavga ya da kavgaya sebep olmadığından, yani sözün muhatabına söylenmemesinden ötürü sataşma boyutuna da ulaşmadığından, eylemin haklı fesih sebebi oluşturacak nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır.

Ama mantikli tenkit boyutunu aşıp, kaba ve kişiyi rencide eder mahiyette olması, çalışma adabına uygunsuz söz ve davranışlar sebebi ile bu kişilerin, rencide edici şekilde ağır ve barbar bir biçimde eleştirdikleri kişi ile benzer ortamda çalıştırılmalarının işverenden beklenemeyecek olması da gözetilerek feshin geçerli bir sebebe dayandığı yönünde Bölge Adliye Mahkemesi ’nin iki farklı dairesinin iki farklı kararı vardır.

“GEÇERLİ FESİH SEBEBİ”

Şikayetçi avukatı kadar sunulan uyuşmazlığın giderilmesi istek dilekçesinde belirtilmiş ve dilekçeye ek olarak sunulan kararlar arasındaki çelişkinin giderilmesi talebi yerindedir. Bir kişinin yetkisiz ve cahillik abidesi olarak nitelendirilmesi, o kişinin bulunduğu görevi yürütebilecek beceriye, zorunlu data birikimi ve donanıma sahip olmadığı anlamına gelmektedir.

Tüm bu açıklamalar aleyhinde, Alan Adliye Mahkemelerinin belirli nitelikte olan tatbik konusu kararları arasındaki uyuşmazlığın açıklanan bahane doğrultusunda giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

İşçinin, işverenin bir başka işçisine karşın sarf ettiği “yetersiz ve “cahillik abidesi şeklindeki ifadelerin geçerli fesih sebebi teşkil etmesi gerektiğine ve uyuşmazlığın bu şekilde giderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Bu sözler sizi işinizden edebilir! Yargıtay'dan emsal karar..., başlık adı altında Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum