Başvurular bugün başlıyor, 4 bin 175 personel alınıyor

Başvurular bugün başlıyor, 4 bin 175 personel alınıyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 personel alımı gerçekleştirecek.

Başvurular bugün başlıyor, 4 bin 175 personel alınıyor
Editör: 15Haber
10 Ocak 2022 - 09:04
Başvurular bugün başlıyor, 4 bin 175 personel alınıyor,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları belirlenen personel alımı pozisyon ve il dağılımı da paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü imtihan ile sözleşmeli personel alınacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU EKRANI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE VAKIT?

Adaylar başvurularını 10 Ocak -20 Ocak tarihleri aralarında gerçekleştirecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER PERSONEL ALIMI TATBIK KILAVUZU

4/B Sözleşmeli Personel Pozisyon İl Dağılımı

Aile Sosyal Takviye Personeli (4/B) Pozisyonu Birim ve İl Dağılımı

Yurt Yönetim Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm ve İl Dağılımı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilmiş süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ansızın pozitif birim mezunu olan veya pat diye pozitif pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI UYGULAMA ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7 numaralı daha alçak bentlerinde açıklanmış koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle kullanim yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı yer alan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal emniyet kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanmamış elde etmek,

ç) 65 yaşını bitirmemiş edinmek,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda tayin yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına tutarsız hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya kontrat dönemi içinde sözleşmeyi tek yanlı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir sene geçmedikçe ulus kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında her tarafta istihdam edilemez. (Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile benzeyen ya da sağlık nedeniyle yer değişikliği başvurusunda bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, bölüm bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz manâsız pozisyon bulunmaması ya da en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine emrindeki olarak yer değişikliği yapamayanlar bir takvim bekleme süresine bağlı değildir)

Başvurular bugün başlıyor, 4 bin 175 personel alınıyor, başlık adı altında Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum