Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken Aysel Tuğluk kararı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken Aysel Tuğluk kararı, Gündem Haberleri.

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken Aysel Tuğluk kararı
Editör: 15Haber
25 Mayıs 2022 - 08:39
Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken Aysel Tuğluk kararı, Gündem Haberleri. İşte o detaylar;

Ağır hastalığı sebebiyle ‘cezaevinde kalamaz ’ raporuna rağmen Kandıra 1 No ’lu F Tipi Kapalı Cezaevi ’nde bulunan eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk ’un Anayasa Mahkemesi ’ne yaptığı bireysel kullanım karara bağlandı.

8 Ekim 2010 tarihinde Nusaybin ’de Demokratik Toplum Kongresi (DTK) kadar düzenlenen açık hava toplantısına katıldığı için Aysel Tuğluk hakkında millet davası açılmıştı. 1 Kasım 2018 tarihinde kovuşturmanın ertelenmesine ve başvurucunun üç sene yoklama altına alınmasına kararı verildi. Tuğluk, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi ’ne yapıtığı itiraz reddedildi. Tuğluk bunun üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi ’ne taşıdı.

BERAAT YERİNE DURDURMA

Yüksek Mahkemenin karar metninde Aysel Tuğluk ’un başvurusunda öne sürdüğü iddiaları şöyle özetlendi:

Başvurucu; milletvekili olduğu ve siyasi etkinlikler dahilinde toplantıya katıldığı hâlde Mahkemece temize çikma yerine kovuşturmanın ertelenmesi kararı verildiğini, toplantıda söylev yapmadığını ve hukuka aykırı eylemi olmadığını belirterek açıklama özgürlüğü ile görüşme ve davet yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Hem başvurucu; başvuruya konu olaydan beş sene daha sonra soruşturmaya başlandığını, yargılama aşamasında müdafi yardımından yararlandırılmadığını, tanıkları sorgulama ve dosyadaki belgelere erişim hakkı tanınmadığını bahis ederek Anayasa ’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirtmiştir.

Başvurucu, duruşma kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Tüzük Mahkemesi kararlarıyla da uyumlu olmadığını belirterek başvuru formunda ilgili kararlara atıf yapmıştır.

“KATILMA DIŞINDA AYKIRI EYLEMİ AÇIKLANMADI”

Anayasa Mahkemesi şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

Söz konusu toplantıya katılması sebebiyle başvurucu hakkında kamu davası gevşemiş ve suçlama ardından kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilerek başvurucu yoklama altına alınmıştır.

İddianamede, başvurucunun toplantıya katılma faaliyeti dışarıya bu hakka yönelik tayin ve sorumluluğuna tutarsız olarak gerçekleştirdiği eylemleri açıklanmamıştır. Başvurucunun başvuruya konu toplantıyı organize edenler ya da yönetenler arasında yer aldığı yönünde bir tespite rastlanmamıştır.

Somut olayda Duruşma, başvurucunun cezalandırılabilir kusurlu hareketlerinin neler olduğunu göstermeden salt 6352 sayılı Kanun ’un yürürlüğe girmiş olması sebebiyle kovuşturmanın ertelenmesi kararı vermiştir. böylece mahkeme gerekçesinin müdahale için ilgili ve tatmin edici olduğu söylenemez.

Tüzük ’nın 34. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen meşru amaçları yapmak için zorunlu görülen önlemler ile başvurucunun aynı maddenin birinci fıkrası kapsamındaki hakları arasında adil bir denge sağlanamamıştır. Kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilerek başvurucunun üç yıl denetimli serbestlik altına alınmasının Anayasa ’nın 34. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu düzeni meşru amacının sağlanması için gerekli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

HÜKÜM: MADDİ TAZMİNAT VE YENİDEN YARGILAMA

Tüzük Mahkemesi açıklanan gerekçelerle şu hükmü kurdu:

Toplantı ve misafir etme yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA Selahaddin MENTEŞ ’in karşıoyu ile OYÇOKLUĞUYLA,

Anayasa ’nın 34. maddesinde teminat altına alınan buluşma ve ziyafet yürüyüşü düzenleme hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE Selahaddin MENTEŞ ’in karşıoyu ile OYÇOKLUĞUYLA,

Kararın bir örneğinin görüşme ve ağırlama yürüyüşü hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için her yerde suçlama yapılmak üzere Nusaybin 1. Asliye Ceza Mahkemesine  GÖNDERİLMESİNE,

Başvurucuya net 13.500 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE, tazminata ilişkin öteki taleplerin REDDİNE,

Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 31/3/2022 tarihinde karar verildi.

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken Aysel Tuğluk kararı, başlık adı altında Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir. Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken Aysel Tuğluk kararı haberini okudunuz. Türkiye de en çok Okunan Haber sitelerinden biri olma mutluluğu içerisindeyiz. Siz değerli okuyuculara teşekkürü bir borç biliriz.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum